Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Tema

Sammenhængsreform

I 2017 begyndte regeringen arbejdet med at udvikle og effektivisere den offentlige sektor, så vi får den bedst mulige velfærd.

Regeringen vil sikre en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor

Hvis vi i de kommende mange år skal have en offentlig sektor, som kan levere velfærd af høj kvalitet til borgerne, kræver det fornyelse og innovation. Det kræver ikke alene, at den offentlige sektor skal køre længere på literen – det kræver, at vi har mod til at køre nye veje.

  • Vi skal sikre, at medarbejderne får mere tid til deres kerneopgave.
  • Vi skal sikre en klogere styring af velfærdsområderne, så der bliver bedre plads til fagligheden og mere fokus på resultaterne.
  • Vi skal blive bedre til at udnytte de teknologiske muligheder på tværs af den offentlige sektor.
  • Og vi skal fremme god ledelse, der gør en forskel.

Læs herunder om Sammenhængsreformens fire spor.

En åben og inddragende proces

Regeringen ønsker en åben og inddragende reformproces.

Igangsættelsen af reformarbejdet er derfor en invitation til åben dialog frem mod, at regeringen præsenterer det samlede reformprogram for Sammenhængsreformen i starten af 2018.

For at sikre en bred dialog og debat om indholdet i Sammenhængsreformen lancerer regeringen en række initiativer:

  • Dialogmøde på Marienborg med centrale aktører
  • Innovationsministeren og andre centrale ministre tager på en danmarksturné med ambitionen om at besøge alle landets 98 kommuner og fem regioner
  • Der nedsættes tre udfordringspaneler – et for hvert spor i sammenhængsreformen udover ledelse. Udfordringspanelerne vil bestå af medlemmer fra den offentlige og private sektor. Panelerne skal udfordre indholdet i reformen og komme med deres bud på, hvordan visionerne i sammenhængsreformen kan realiseres inden for hvert spor
  • Tilsvarende nedsættes en referencegruppe, hvor repræsentanter fra KL, Danske Regioner, DA, LO, FTF og AC inviteres til at deltage.

I øjeblikket er Sophie Løhde på danmarksturné for at samle inspiration og blive klogere på udfordringer og løsninger, der kan forny den offentlige sektor.

Herunder kan du bl.a. se video fra besøget I Helsingør.

 

Som en del af arbejdet med Sammenhængsreformen præsenterede Sophie Løhde Ledelseskommissionen den 15. marts.

Ledelseskommissionen skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan ledelse i den offentlige sektor kan blive endnu bedre.

Herunder kan du finde oplysninger om medlemmerne af kommissionen og se video fra præsentationen.