Hvad tjener en minister?

Statsministeren og de øvrige ministres løn er fastsat ved lov. Her kan du se, hvor meget de tjener.

Gruppebillede af regeringen Mette Frederiksen
Foto: Keld Navntoft

Statsministeren og de øvrige ministres vederlag er fastsat i lov om vederlag og pension m.v. for ministre, jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 16. juni 2017, med senere ændringer. Ministrenes grundvederlag er midlertidigt nedsat med 5 pct. i perioden 2011 til 2021, jf. lov nr. 2069 af 21. december 2020.

For statsministerens vedkommende udgør vederlaget 125 pct. af grundbeløbet, mens vederlaget til udenrigsministeren, finansministeren samt til den minister, der er nummer 2 i statsrådsrækkefølgen (p.t. finansministeren), udgør 110 pct. af grundbeløbet.

I tabellen nedenfor kan du se ministervederlagene med de pr. 1. april 2021 gældende satser:

Ministervederlag beløb med reguleringsprocent 1. april 2021  (10,2950)
     
Ministervederlag Grundbeløb* Kr. årligt (1. april 2021)**
Statsministeren 1.482.457,50 1.635.076,50
Finansministeren 1.304.562,60 1.438.867,32
Udenrigsministeren 1.304.562,60 1.438.867,32
Øvrige ministre 1.185.966,00 1.308.061,20
     
* Midlertidigt nedsat med 5 pct. til og med 2021.
** Opskrevet med seneste reguleringsprocent (1. april 2021) på 10,2950 pct.

 

Der henvises til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for yderligere oplysninger om ministres vederlag, pension mv.

Klik her for at finde Medarbejder- og Kompetencestyrelsens faktaark om ministres vederlag, pension m.v.