Hvad tjener en minister?

Statsministeren og de øvrige ministres løn er fastsat ved lov. Her kan du se, hvor meget de tjener.

Statsministeren og de øvrige ministres løn er fastsat ved lov. Her kan du se, hvor meget de tjener.

Statsministeren og de øvrige ministres vederlag er fastsat i lov om vederlag og pension m.v. for ministre, jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 16. juni 2017, med senere ændringer. Ministrenes grundvederlag er midlertidigt nedsat med 5 pct. i perioden 2011 til 2023, jf. lov nr. 2609 af 28. december 2021.
For statsministerens vedkommende udgør vederlaget 125 pct. af grundbeløbet, mens vederlaget til udenrigsministeren, finansministeren samt til den minister, der er nummer 2 i statsrådsrækkefølgen, udgør 110 pct. af grundbeløbet.
I tabellen nedenfor kan du se ministervederlagene med de pr. 1. april 2023 gældende satser:

Ministervederlag beløb med reguleringsprocent 1. april 2023   (15,915712)
Ministervederlag Grundbeløb* Kr. årligt (1. april 2023)**
Statsministeren 1.482.457,50

1.718.400,99

Den minister, der er nr. 2 i statsrådsrækkefølgen

1.304.562,60

1.512.192,87

Finansministeren 1.304.562,60 1.512.192,87
Udenrigsministeren 1.304.562,60 1.512.192,87
Øvrige ministre 1.185.966,00 1.374.720,79


* Midlertidigt nedsat med 5 pct. til og med 2023.
** Opskrevet med seneste reguleringsprocent (1. april 2023) på 15,915712pct

 

Der henvises til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for yderligere oplysninger om ministres vederlag, pension mv.

Klik her for at finde Medarbejder- og Kompetencestyrelsens faktaark om ministres vederlag, pension m.v.