CV og personlige økonomiske interesser

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard
Lars Aagaard.

Lars Aagaard
Født 13. august 1967 i Odense, søn af pensionist Ejgil Aagaard Jørgensen og pensionist Aase Aagaard Jørgensen. I et forhold med ingeniør og strategidirektør Charlotte Søndergren. Har børnene Neel, født 2001 og Thora, født 2005. 

Parlamentarisk karriere
Klima-, energi- og forsyningsminister fra 15. december 2022.

Uddannelse
Ledelsesnetværk 360 grader, 360 A/S, København, 2020-2022.
Forhandlingsteknik, CBS, 2019.
Executive board governance, CBS, 2018.
Cand.scient.adm., RUC, 1987-1994.
Samfundsvidenskabelig og matematisk student, Nordfyns Gymnasium, 1983-1986.
Folkeskolens afgangseksamen, Kroggårdsskolen, Odense, 1974-1983.

Beskæftigelse
Administrerende direktør, Dansk Energi, 2009-2022.
Viceadministrerende direktør, Dansk Energi, 2007-2009.
Kontorchef, Erhvervsministeriet, 2004-2005.
Miljø- og energichef, Dansk Industri, 2004-2007.
Planlægningschef og konsulent, Teknologisk Institut, 1995-2000.
Erhvervspolitisk konsulent, Københavns Amt, 1994-1995.

Tillidshverv
Medlem af Aftagerpanelet, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, 2021-2022.
Medlem af Digitaliseringspartnerskabet fra 2021.
Medlem af Task Force Klimaneutral 2030 fra 2020.
Medlem af Klimarådet i Frederiksberg Kommune, 2020-2021.
Leder af Sekretariat for klimapartnerskabet for energi- og forsyningssektoren, 2019.
Medlem af Det Miljøøkonomiske Råd under De Økonomiske Råd, 2015-2022.

(Kilde: Folketinget)

Herunder kan du downloade et dokument som viser Lars Aagaards personlige økonomiske interesser:

pdf (148 Kb)