Statsministerens åbningstale

Et folketingsår begynder altid den første tirsdag i oktober kl. 12 og slutter på samme tidspunkt året efter. Ved årets første møde i Folketingssalen holder statsministeren sin åbningstale med overværelse af mange officielle gæster, heriblandt fra kongehuset.

Åbningstalen danner afsæt for en af de længste debatter i Folketingssalen - nemlig åbningsdebatten, som finder sted om torsdagen to dage efter.

Åbningstalen har hjemmel i grundlovens § 38, stk. 1, der fastslår, at statsministeren skal afgive en redegørelse for Rigets almindelige stilling og de af regeringen påtænkte foranstaltninger. Nedenunder findes en oversigt over de tidligere åbningstaler siden 2010.