Statsministerens åbningstale

Et folketingsår begynder altid den første tirsdag i oktober kl. 12 og slutter på samme tidspunkt året efter. Ved årets første møde i Folketingssalen holder statsministeren sin åbningstale med overværelse af mange officielle gæster, her i blandt kongehuset.

Åbningstalen danner afsæt for en af de længste debatter i Folketingssalen - nemlig åbningsdebatten, som finder sted om torsdagen to dage efter.

Åbningstalen har hjemmel i grundlovens § 38, stk. 1, der fastslår, at statsministeren skal afgive en redegørelse for Rigets almindelige stilling og de af regeringen påtænkte foranstaltninger. Nedenunder findes en oversigt over de tidligere åbningstaler siden 2010. 

Åbningsredegørelsen indeholder også en skriftlig gennemgang af de lovforslag, som regeringen vil fremsætte i den nye folketingssamling, også kaldet regeringens lovprogram. Disse kan findes ved at klikke her.

{{item.Image.AltText}}
{{item.Image.FigureCaption}}
{{item.Label}}

{{item.Title}}