Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Mere velfærd og mindre bureaukrati

I 12 kommuner skal regler og dokumentationskrav på dagtilbuds- og ældreområdet kulegraves.

Finansministeriet
Ministeren for offentlig innovation Sophie Løhde satte ord på behovet for at se nærmere på regler og bureaukrati, da udspillet til en enkel og ubureaukratisk beskæftigelsesindsats blev præsenteret

Mere tid til kerneopgaven og mindre bureaukrati. Det er en af de helt centrale ambitioner med regeringens kommende Sammenhængsreform, der skal forbedre den offentlige sektor til gavn for både borgere og medarbejdere. 

Som led i reformarbejdet vil regeringen bl.a. luge ud i unødvendige regler og dokumentationskrav, som står i vejen for, at medarbejderne i det offentlige har tilstrækkelig tid til deres kerneopgaver og kan udfolde deres faglighed. Innovationsminister Sophie Løhde har derfor i tæt samarbejde med 12 kommuner igangsat en række såkaldte kulegravninger på henholdsvis dagtilbuds- og ældreområdet.

"I dag bliver der brugt for meget tid på unødvendige regler og procesregistreringer i den offentlige sektor. Det betyder mindre tid til pleje og omsorg for den enkelte plejehjemsbeboer og det enkelte barn. Vi skylder vores medarbejdere, at der bliver skabt større rum for faglighed og mere tid til kerneopgaven, så nu tager vi for alvor fat på ved at igangsætte omfattende kulegravning af hele ældre- og dagtilbudsområdet", siger Sophie Løhde.

Kulegravningerne er dybdegående undersøgelser, der gennem observationer og interview med medarbejdere og ledere kortlægger den typiske arbejdsdag for fx en pædagog, en børnehaveleder og en sosu-assistent. Det vil give et klart billede af, hvor meget tid der bruges på fx dokumentation, proceskrav og administration, ligesom det bliver tydeliggjort, om eksempelvis reguleringskrav kommer fra staten, kommunen eller lokalt på den enkelte institution.

Kulegravningerne vil blive gennemført i samarbejde med en stribe kommuner. 12 kommuner og over 100 plejehjem, børnehaver og vuggestuer er involveret i undersøgelserne. Og flere hundrede medarbejdere vil blive inddraget i arbejdet med at tegne et nuanceret billede af den typiske arbejdsdag og give forslag til regulering og styring, som kan tilrettelægges bedre. Kulegravningerne gennemføres altså i tæt samarbejde med medarbejderne, og de relevante faglige organisationer inviteres også til at bidrage.

Foruden at kortlægge medarbejdernes arbejdsopgaver, arbejdstid og den regulering, der styrer arbejdsopgaverne, skal der også skabes et fuldkomment billede af styringen af områderne – fra stat til institutionsniveau. Der skal ses kritisk på, om styringen er tilrettelagt, så den giver mening for løsningen af kerneopgaverne og de politiske mål for områderne. 

"Vi skal have møbleret kvaliteten bedre ind i den måde, vi styrer den offentlige sektor på, og luge ud i den del af styringen, som ikke giver bedre velfærd for pengene. Det gælder hele vejen fra Christiansborg og ud til det enkelte plejehjem eller børnehave. Vi skal måle på resultater i stedet for processer, og vi skal skabe større rum for faglighed og ledelse", siger Sophie Løhde.

Kulegravningerne på dagtilbuds- og ældreområdet gennemføres af Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet og Børne- og Socialministeriet. Rambøll Management Consulting og QVARTZ forestår dele af kulegravningen. 

Undersøgelserne forventes at blive afsluttet ved årsskiftet, og derefter vil der blive igangsat kulegravninger af andre store velfærdsområder.

I følgende 12 kommuner skal der foretages kulegravninger:

 1. Albertslund 
 2. Fredensborg
 3. Gladsaxe
 4. Hjørring 
 5. Hvidovre 
 6. København
 7. Lemvig
 8. Odense 
 9. Skanderborg
 10. Tønder 
 11. Vesthimmerland
 12. Vordingborg