Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Anbefalinger til et stærkere civilsamfund

Task forcen for et stærkere civilsamfund er kommet med anbefalinger til regeringens arbejde med en ny civilsamfundsstrategi. Læs anbefalingerne her.

Finansministeriet
Foto: Colourbox

Task forcen for et stærkere civilsamfund overleverer i dag sine anbefalinger til innovationsminister Sophie Løhde og børne- og socialminister Mai Mercado.

Her er hovedanbefalingerne

1. Styrk indsatsen for at få flere udsatte borgere med i frivillige fællesskaber

2. Styrket repræsentation af det frivillige sociale område

3. Styrkelse af den lokale frivillighed og udvikling af frivilligcentrenes rolle

4. Stabil støttestruktur til det frivillige sociale arbejde

5. Mere og bedre samarbejde mellem kommuner og den frivillige sector

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

"Først og fremmest skal der lyde en stor tak til task forcen for anbefalingerne og det store arbejde, der ligger bag. Jeg hæfter mig også ved anbefalingernes stærke lokale fokus, som jeg deler fuldt ud. Det er helt sikkert gode idéer, jeg vil tage videre i arbejdet med civilsamfundsstrategien, som vi nu har fået et endnu bedre grundlag for at udarbejde i regeringen."

Innovationsminister Sophie Løhde siger:

"Task forcens anbefalinger giver et godt afsæt for regeringens videre arbejde med en ny civilsamfundsstrategi, der skal styrke rammerne for de frivillige foreningers sociale indsatser. Der er flere gode indspark til arbejdet. Eksempelvis er medlemmerne af task forcen ligesom regeringen optaget af, at vi får mindre bureaukrati. Og jeg synes også, at det er interessant, at de anbefaler, at vi arbejder videre med modeller for, hvordan der ved hjælp af f.eks. sociale investeringsprogrammer kan investeres i det frivillige Danmark."

Mai Mercado og Sophie Løhde nedsatte d. 12. juni 2017 task forcen for at få dens anbefalinger til regeringens kommende civilsamfundsstrategi, der er en del af Sammenhængsreformen.

Herunder kan du læse og downloade task forcens anbefalinger

pdf (226 Kb)