Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Video: Se præsentationen af Sammenhængsreformen

"Målet er en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor. Det kræver, at vi har mod til at gå nye veje for at sikre bedre velfærd for pengene. Hvis vi alene gør som vi plejer, så får vi det vi plejer, " siger ministeren for offentlig innovation, Sophie Løhde.

Finansministeriet
Erhvervs- og Vækstministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Se hele pressemødet om Sammenhængsreformen her

Danmark har et af verdens bedste velfærdssamfund. Men vi har også en stor og kompleks offentlig sektor, hvor vi år for år har lagt lag på lag af regulering og nye opgaver. Resultatet er, at opgaveløsningen i for høj grad er siloopdelt efter strukturer og myndighedsgrænser – frem for borgernes og virksomhedernes behov. På den måde spildes der for mange ressourcer i den offentlige sektor – menneskelige som økonomiske. Derfor igangsætter regeringen nu arbejdet med at skabe en mere sammenhængende offentlig sektor.

Reformen består af fire arbejdsspor 1: Mere tid til kerneopgaverne 2: Bedre velfærd på tværs af sektorer 3: En mere tidssvarende offentlig sektor 4: Bedre ledelse

Innovationsminister Sophie Løhde siger om arbejdet med den nye sammenhængsreform:

"Vi går nu i gang med en ambitiøs reform. Målet er en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor. Det kræver, at vi har mod til at gå nye veje for at sikre bedre velfærd for pengene. Hvis vi alene gør som vi plejer, så får vi det vi plejer. Vi skal sikre mere tid til kerneopgaven for den enkelte medarbejder, og have en klogere styring af den offentlige sektor ud fra, hvad der giver værdi og kvalitet for borgeren. Vi skal måle på resultater i stedet for processer, og vi skal skabe større rum for faglighed og ledelse."

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

"Vi vil skabe højere kvalitet i vores velfærd, og vi skal bane vejen for at bruge danskernes skattekroner mere effektivt og med større omhu. Nu skal der for alvor tages hul på arbejdet med at få sat borgeren først og få luget ud i bureaukratiet. Vi vil blandt andet fjerne nogle krav til dokumentation og registreringer og give plads til nye og enklere måder at løse offentlige opgaver på. Vi skal også fortsætte med at give mere frihed lokalt – så kommuner og borgere i højere grad kan vælge løsninger, der giver mening for dem."

Erhvervsminister Brian Mikkelsen siger:

"Den offentlige sektor trænger til at blive nytænkt og blive gjort mere tidssvarende. Digitaliseringen giver os nogle fantastiske muligheder i den sammenhæng. Ved at udnytte de nye teknologier bedre, til fx fysisk aflastning for de offentligt ansatte og automatisering af sagsgange og procesarbejde, kan vi ikke bare køre længere på literen – vi kan også bedre leve op til borgernes og virksomhedernes forventninger om en bedre og mere fleksibel service."

Regeringen præsenterer en samlet reform af den offentlige sektor i begyndelsen af 2018.

Få det fulde overblik over Sammenhængsreformen her