Gå til sidens indhold

Sammenhængsreform

Regeringen vil udvikle og effektivisere den offentlige sektor, så vi får den bedst mulige velfærd. På denne side kan du læse om arbejdet med Sammenhængsreformen, som minister for offentlig innovation, Sophie Løhde, står i spidsen for.

Regeringen vil sikre en mere sammenhængende offentlig sektor

Danmark har et af verdens bedste velfærdssamfund. Gennem generationer har vi i fællesskab opbygget en velfungerende offentlig sektor med mange fagligt dygtige og engagerede medarbejdere. Men vi har også en stor og kompleks offentlig sektor, hvor vi år for år har lagt lag på lag af regulering og nye opgaver. 

Resultatet er, at opgaveløsningen i for høj grad er siloopdelt efter strukturer og myndighedsgrænser – frem for borgernes og virksomhedernes behov. Det betyder fx, at borgere i for mange tilfælde får et ukoordineret eller usammenhængende forløb i mødet med den offentlige sektor. Ofte er det de borgere, som har det sværest, der bliver mødt af de mest komplekse og svært gennemskuelige regler og tilbud. Vi spilder derfor for mange ressourcer i den offentlige sektor – menneskelige som økonomiske.

For 10 år siden trådte VK-regeringens omfattende opgave- og strukturreform i kraft, hvor strukturerne for større og mere bæredygtige enheder blev lagt. Det var en omfattende reform, som lagde sporene for den offentlige sektor. Det er et godt grundlag at bygge videre på.

Nu er der behov for at se på, hvordan vi får strukturer og sektorer til at spille bedre sammen – ikke mindst fra borgerens perspektiv. Vi skal sætte borgeren først. Vi skal have mere velfærd for pengene, og vi skal have en mere sammenhængende offentlig sektor.

Der er ingen nemme løsninger. Rammerne for den offentlige sektor er udfordret. Vi har et stigende antal ældre og et stigende udgiftspres på en række velfærdsydelser. Samtidig stiger borgernes forventninger til den offentlige sektor, bl.a. fordi vi andre steder i vores hverdag oplever en rivende teknologisk udvikling.

Hvis vi i de kommende mange år skal have en offentlig sektor, som kan levere velfærd af høj kvalitet til borgerne, kræver det fornyelse og innovation. Det kræver ikke alene, at den offentlige sektor skal køre længere på literen – det kræver, at vi har mod til at køre nye veje.

Regeringens mål er klart. Vi skal have en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor. Vi skal sikre, at medarbejderne får mere tid til deres kerneopgave. Vi skal sikre en klogere styring af velfærdsområderne, så der bliver bedre plads til fagligheden og mere fokus på resultaterne. Vi skal blive bedre til at udnytte de teknologiske muligheder på tværs af den offentlige sektor. Og vi skal fremme god ledelse, der gør en forskel.

Som en del af Sammenhængsreformen præsenterede Sophie Løhde Ledelseskommissionen den 15. marts. I artiklen her under kan du finde oplysninger om medlemmerne af kommissionen og se video fra præsentationen.

En åben og inddragende proces

Bedre sammenhæng i den offentlige sektor kræver et bredt samarbejde på tværs. I en kompleks offentlig sektor findes der ikke simple løsninger på komplekse problemer. Gode løsninger kræver bred dialog, hvor alle i og omkring den offentlige sektor må byde ind og spille sammen. Løsninger, der udvikles i fællesskab, er både mere gennemtænkte og holdbare end de løsninger, der alene udtænkes og gennemføres på Christiansborg.

Regeringen ønsker en åben og inddragende reformproces. Vi vil bl.a. løbende tage rundt i hele Danmark for at gå i dialog og samle inspiration til, hvordan vi kan forny den offentlige sektor, så den for alvor skaber mere sammenhængende velfærd og service, som borgerne har brug for – og selv efterspørger.

Igangsættelsen af reformarbejdet er derfor en invitation til åben dialog frem mod, at regeringen præsenterer det samlede reformprogram for sammenhængsreformen i starten af 2018.

For at sikre en bred dialog og debat om indholdet i sammenhængsreformen lancerer regeringen en række initiativer:

    • Dialogmøde på Marienborg med centrale aktører.
    • Innovationsministeren og andre centrale ministre tager på en danmarksturné med ambitionen om at besøge alle landets 98 kommuner og fem regioner.
    • Der nedsættes tre udfordringspaneler – et for hvert spor i sammenhængsreformen udover ledelse. Udfordringspanelerne vil bestå af medlemmer fra den offentlige og private sektor. Panelerne skal udfordre indholdet i reformen og komme med deres bud på, hvordan visionerne i sammenhængsreformen kan realiseres inden for hvert spor.
    • Tilsvarende nedsættes en referencegruppe, hvor repræsentanter fra KL, Danske Regioner, DA, LO, FTF og AC inviteres til at deltage.

Regeringen inviterer således til et bredt samarbejde på tværs af hele den offentlige sektor. Vi giver nu vores bud på de første nødvendige byggesten i en samlet reform af den offentlige sektor, der skal skabe mindre silotænkning og mere sammenhæng. Der er behov for flere. Vi ser frem til dialog og samarbejde herom. I starten af 2018 vil regeringen præsentere et samlet reformprogram for sammenhængsreformen