Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Tema

Her er aftalerne om en stærkere deleøkonomi

Deleøkonomi er i hastig vækst på globalt plan, men i høj grad også i Danmark.

I dag har hver femte dansker benyttet sig af mulighederne inden for deleøkonomien – enten som bruger eller udbyder. Der ligger således stadig et stort uudnyttet potentiale i deleøkonomien. Et potentiale som både kan gavne miljøet, privatøkonomien og samfundsøkonomien.

Når vi bytter, lejer og deler vores ting med hinanden, udnytter vi ressourcerne bedre. Samtidigt får vi hver især mulighed for at supplere vores indtægt ved fx at udleje vores bolig, mens vi selv er på ferie, eller dele vores bil, når vi ikke selv bruger den.

Deleøkonomien kan også være med til at skabe mere konkurrence til gavn for forbrugerne, som får lavere priser og et bredere udvalg af produkter og serviceydelser. Og deleøkonomien kan være til gavn for udviklingen i vores erhvervsliv, hvor nye deleøkonomiske virksomheder og forretningsmodeller opstår.

Herunder kan du læse om de politiske aftaler regeringen har indgået for at styrke deleøkonomi

Forud for de politiske forhandlinger lavede regeringen strategien 'Strategi for vækst gennem deleøkonomi' og et forslagskatalog på 22 konkrete initiativer, som du kan læse herunder.