Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Nyt udspil om såkaldt deleøkonomi - forstå tankerne bag

Regeringen vil blandt andet forenkle fradraget for privat udlejning af helårsboliger og sommerhuse og indføre et helt nyt fradrag for bil- og bådudlejning.

Erhvervs- og Vækstministeriet
Skatteministeriet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Den nye strategi for deleøkonomi indeholder i alt 22 initiativer, som skal bidrage til at skabe mere tillid i deleøkonomien, sikre korrekt skattebetaling, understøtte at deleøkonomien bidrager til nye jobmuligheder og sikre, at Danmark også i fremtiden kan følge med udviklingen på området.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Med strategien gør vi det lettere både at være borger og virksomhed i deleøkonomien. Der ligger et enormt vækstpotentiale i deleøkonomien, og derfor vil vi med strategien sikre, at deleøkonomien vokser i Danmark. Vi skal have flere og større deleøkonomiske virksomheder. Og vi skal have flere danskere til at udnytte alle de nye muligheder, deleøkonomien giver os. Det vil skabe udvikling og vækst, som både kommer miljøet, samfundet og den enkelte borgers privatøkonomi til gavn.”

Deleøkonomien giver danskerne større valgfrihed og nye muligheder for at tjene penge på fx at leje deres bolig eller bil ud. Men det er afgørende, at danskerne, der er aktive i deleøkonomien, betaler den skat de skal. Derfor etablerer regeringen en digital indberetningsløsning, der sikrer, at deleøkonomiske virksomheder automatisk kan indberette deres brugeres indtægter til SKAT.

Skatteminister Karsten Lauritzen: ”Deleøkonomien rummer et kæmpe potentiale for vækst og velstand i Danmark, og det skal vores skatteregler selvfølgelig understøtte. Løsningen er at gøre det både enkelt og økonomisk attraktivt for danskerne at bruge de deleøkonomiske platforme, som samarbejder med skattevæsenet. På måde får danskerne mere gunstige skattevilkår – og skattemyndighederne har større sikkerhed for, at alle betaler den rette skat. Det tager vi et stort skridt i retning af i dag.”

Med den nye strategi vil regeringen gøre det mere attraktivt for danskerne at bruge deleøkonomien. Derfor vil regeringen blandt andet forenkle fradraget for privat udlejning af helårsboliger og sommerhuse og indføre et helt nyt fradrag for bil- og bådudlejning. Samtidigt er det vigtigt, at der er klarhed omkring de gældende regler. Derfor sætter regeringen en klar minimumsgrænse for, hvor mange dage om året danskerne må korttidsudleje deres bolig.

Alle danskere skal have ret til at udleje deres bolig i mindst 90 dage om året, når de udlejer via en platform, som indberetter til skattemyndighederne. Den enkelte kommune kan vælge at sætte en højere grænse, men ikke en lavere. Det vil ligesom i dag være en forudsætning, at der foreligger samtykke fra ens udlejer eller fra ens ejerforening, andelsboligforening eller boligfællesskab, hvor foreningens vedtægter kræver dette.

Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen:”Boligen er et af de mest populære områder for deleøkonomi, men mange borgere er i dag usikre på, hvilke regler der gælder for korttidsudlejning af deres bolig. Derfor fastsætter vi nu nogle regler med tilpas attraktive vilkår for korttidsudlejning, og som samtidig understøtter systematisk skatteindberetning.”

Ligeledes opretter regeringen én indgang til det offentlige for deleøkonomiske virksomheder, hvor virksomheder hurtigt kan få svar, hvis de oplever at regler står i vejen for deres forretningskoncept.

 

Du kan hente strategien herunder i enten en kort version (øverst) eller i sin fulde længde (nederst).

pdf (1,16 Mb)
pdf (3,18 Mb)