Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Deleøkonomisk partnerskab mellem Erhvervsministeriet og Aarhus Kommune skudt i gang

På et pressemøde på Dokk1 i Aarhus, skyder Erhvervsminister Brian Mikkelsen og Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard mandag partnerskabet Aarhus som deleøkonomisk forsøgsby i 2017 i gang.

Erhvervsministeriet
Foto: Colourbox

På et pressemøde på Dokk1 i Aarhus, skyder Erhvervsminister Brian Mikkelsen og Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard i dag partnerskabet Aarhus som deleøkonomisk forsøgsby i 2017’ i gang.

Formålet med partnerskabet er at få konkrete erfaringer med deleøkonomien og identificere muligheder og barrierer for udvikling og vækst på området. 

”Deleøkonomien rummer en masse spændende muligheder, som både kommer forbrugerne, samfundsøkonomien og miljøet til gavn. Derfor vil vi fra regeringens side skabe gode rammer for deleøkonomien og gøre det lettere for flere danskere at gøre brug af deleøkonomiske løsninger. Men for at Danmark fremadrettet kan blive blandt de førende lande inden for deleøkonomi og nye digitale løsninger er det vigtigt, at vi følger med i udviklingen og tilegner os ny viden på området. Med Aarhus som forsøgsby for deleøkonomi, får vi en masse erfaringer, som vil være til stor gavn fremadrettet,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen

Partnerskabsaftalen om Aarhus som forsøgsby for deleøkonomi i 2017 er kommet i stand i forbindelse med, at Aarhus i år er europæisk kulturhovedstad, hvilket vil udfordre kapaciteten i forhold til transport og overnatning. Det giver gode muligheder for at udforske de deleøkonomiske muligheder på de to områder. Endvidere vil Aarhus Kommune fokusere på deleøkonomi i forhold til beskæftigelse og inden for medborgerskab.

Borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard siger:

”Aarhus vil skabe bedre vilkår for udviklingen af deleøkonomien, fordi vi tror på, at der er gode muligheder for vækst, og fordi det giver rigtigt god mening at udnytte de ressourcer, vi har – og udnytte dem bedre. Men det skal ske i dialog med virksomheder og øvrige interessenter, fordi området hele tiden udvikler sig, og vilkår og markedet løbende er under forandring. Og så skal vi samtidigt sikre, at deleøkonomien ikke kommer til at underminere vores løn- og arbejdsvilkår, men lever op til de krav, der ellers er gældende på arbejdsmarkedet. Det ser vi frem til at afsøge muligheder i som forsøgsby for deleøkonomi.”  

Regeringen vil i 2017 præsentere en strategi for deleøkonomi. Strategien vil blandt andet sætte retningen for regeringens løbende arbejde med at tilpasse lovgivningen til deleøkonomiens hastige udvikling og udbredelsen af nye forretningsmodeller.

 

Fakta om Aarhus som deleøkonomisk forsøgsby i 2017

Planlagte projekter som led i Aarhus som deleøkonomisk forsøgsby:

 • Kortlægning af deleøkonomisk overnatning i samarbejde med Visit Aarhus
  • Med projektet skal der ses nærmere på den deleøkonomiske overnatnings andel i turismen, og de muligheder og eventuelle udfordringer, som deleøkonomisk overnatning måtte medføre, skal belyses.
 • Udbredelse af el-delebiler
  • Aarhus Kommune samarbejder med TADAA! om at udbrede el-delebiler i Aarhus med en målsætning om, at århusianske borgere vælger at udskifte 1.000 konventionelle biler med el-delebiler inden årets udgang.
 • Deleøkonomi som værktøj i beskæftigelsesindsatsen
  • Med projektet vil kommunen teste og evaluere Beskæftigelsesministeriets nye retningslinjer, der præciserer, hvordan jobcentre kan vejlede dagpengemodtagere om regler for deleøkonomiske aktiviteter. Retningslinjerne udarbejdes af Beskæftigelsesministeriet som led i regeringens kommende deleøkonomiske strategi.
 • Medborgerskab som værktøj i beskæftigelsesindsatsen
  • Aarhus Kommune ønsker at udforske dele-potentialet ved at dele kommunale ressourcer og fokusere på lokale borgerdrevne dele-initiativer, der skaber attraktive bydele og styrker samarbejdet om Aarhus. Bl.a. stilles nogle af kommunens arealer til rådighed for borgerne og en effektvurderingsmodel udarbejdes.
 • Deleøkonomisk folkemøde
  • Aarhus Kommune planlægger at afholdelse et 1-dags folkemøde, hvor eksperter, deleøkonomiske virksomheder, borgere og øvrige aktører kan mødes for at få overblik, indblik og dialog som kan udbrede kendskabet til og brugen af deleøkonomi og styrke udviklingen på området.

   Læs mere her