Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Aftale gør det mere attraktivt at være med i deleøkonomien

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre indgået en aftale, der skaber bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien.

Skatteministeriet
Erhvervsministeriet
Se erhvervsminister Brian Mikkelsen præsentere aftale om dele- og platformsøkonomi

10 initiativer skal gøre det mere attraktivt for danskerne at deltage i dele- og platformsøkonomien, sikrer korrekt skattebetaling, understøtter at dele- og platformsøkonomien bidrager til nye jobmuligheder og sikrer, at Danmark også i fremtiden kan følge med udviklingen på området.

”Med denne aftale gør vi det lettere være virksomhed i deleøkonomien og mere attraktivt for danskerne at deltage i deleøkonomien. Jeg er sikker på, at det vil skabe grundlag for flere og større deleøkonomiske virksomheder, og at vi dermed kan udnytte det vækst- og innovationspotentiale, som deleøkonomien rummer, samtidig med at der er styr på skattebetalingen", siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Her er de 10 initiativer der skal styrke deleøkonomien

 • 1. Lettere for virksomheder og borgere at være aktive i deleøkonomien

  Der gennemføres et eftersyn af, om der er regler, som skaber uklarhed for deleøkonomiske virksomheder, og som dermed skal justeres. I 2018 lanceres desuden en målrettet forbrugervejledning om deleøkonomi.

 • 2. Nye bundfradrag ved deleøkonomiske indtægter

  Bundfradraget for korttidsudlejning af sommerhuse øges til 40.000 kr. årligt, såfremt der sker indberetning via en tredjepart (fx en digital platform). Ved korttidsudlejning af helårsejerboliger indføres et bundfradrag på 28.000 kr., såfremt der sker indberetning fra tredjepart. Det er alene 60 pct. af den lejeindtægt, der overstiger bundfradraget, der medregnes til den skattepligtige indkomst. Desuden indføres et nyt, fælles bundfradrag på 10.000 kr. for privatpersoners udlejning af biler, både og campingvogne (herunder autocampere og campletter).

 • 3. Kampagne rettet mod at få flere danskere til at leje deres sommerhus ud

  Der gennemføres en kampagne, der skal få flere danskere til at udleje deres sommerhus.

 • 4. Digital indberetning af visse deleøkonomiske indtægter til skattevæsenet

  Der udvikles en digital indberetningsløsning, så deleøkonomiske virksomheder kan indberette til skattemyndighederne på vegne af deres udlejere.

 • 5. Styrket skattekontrol og vejledning samt skærpede sanktioner

  Skattemyndighederne igangsætter en vejledningsindsats målrettet deleøkonomiske virksomheder i at indberette til skattemyndighederne på vegne af deres brugere. Endvidere styrkes skattekontrollen. Der afsættes i alt 10 mio. kr. årligt fra 2019 til indsatsen.

 • 6. Klare rammer for korttidsboligudlejning

  Borgerne får ret til – uden kommunens tilladelse – at korttidsudleje deres egen helårsbolig i op til 70 dage årligt, såfremt udlejning kun sker gennem en tredjepart, som indberetter udlejerens fulde lejeindtægter. Den enkelte kommune kan dog beslutte, at borgerne kan korttidsudleje deres helårsboliger i op til 100 dage årligt, med mindre de konkrete forhold på det lokale boligmarked taler imod. Hvis udlejning ikke kun sker gennem en tredjepart, som foretager indberetning til skattemyndighederne, kan boligen kun udlejes op til 30 dage årligt.

 • 7. Samarbejde om indsats mod ulovlig udlejning af boliger

  Skattemyndighederne søger at indgå aftale med Airbnb og andre deleøkonomiske platforme om indberetning af udlejeres fulde lejeindtægter til skattemyndighederne. Desuden søger skattemyndighederne at indgå aftaler om initiativer, der kan nedbringe omfanget af ulovlig udlejning af boliger.

 • 8. Nedsættelse af et deleøkonomisk råd

  Der nedsættes et deleøkonomisk råd med deltagelse af blandt andre arbejdsmarkedets parter og erhvervslivet, der skal rådgive erhvervsministeren om deleøkonomi.

 • 9. Bedre adgang til kapital fra Vækstfonden via online låneplatforme

  Vækstfonden vil undersøge, hvordan der kan skabes bedre muligheder for at kombinere privat lånefinansiering via platforme, der formidler lån mellem to parter, med produkter fra Vækstfonden.

 • 10. Nemmere for ledige at være aktive i deleøkonomien

  Der udarbejdes en vejledning til jobcentre om reglerne for ledige, der er aktive i deleøkonomien.

Mere attraktivt for danskerne 

Med den politiske aftale bliver det mere attraktivt for danskerne at være aktive i deleøkonomien.

Konkret hæves fradraget for udlejning af sommerhuse til 40.000 kr., hvis udlejningen sker via en tredjepart, der indberetter til skattemyndighederne. Ligeledes bliver der et fradrag på 28.000 kr. for udlejning af helårsboliger, hvis udlejningen sker via en tredjepart, der indberetter til skattemyndighederne.

Det er afgørende, at danskerne, der er aktive i deleøkonomien, betaler den skat de skal. Derfor bliver skattekontrollen af deleøkonomien styrket og der bliver etableret digital indberetningsløsning, der sikrer, at deleøkonomiske virksomheder automatisk kan indberette deres brugeres indtægter til skattemyndighederne

”Deleøkonomien og skattevæsenet skal gå hånd i hånd. Derfor er jeg meget glad for, at det er lykkes at indgå et samarbejde med Airbnb om automatisk indberetning af lejeindtægter til de danske skattemyndigheder. Det giver både danske udlejere mulighed for at tjene flere skattefrie kroner, og skaber vished for, at der er styr på skattebetalingen. Det er til gavn for både udlejere, lejere og samfundet", siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Ret til korttidsudlejning

Samtidig er det vigtigt, at der er klarhed omkring de gældende regler. Med den politiske aftale får danskerne ret til – uden kommunens tilladelse – at korttidsudleje deres egen helårsbolig i op til 70 dage årligt, hvis udlejning kun sker gennem en tredjepart, der indberetter til skattemyndighederne. Den enkelte kommune kan beslutte, at borgerne skal have ret til at korttidsudleje deres helårsboliger i op til 100 dage årligt, hvis de konkrete forhold på det lokale boligmarked ikke taler imod dette.

Hvis udlejningen ikke sker gennem en tredjepart, som indberetter til skattemyndighederne, kan en udlejer alene få adgang til at udleje sin bolig i op til 30 dage årligt.

Det vil ligesom i dag være en forudsætning for udlejningen, at der foreligger samtykke fra ens udlejer eller fra ens ejerforening, andelsboligforening eller boligfællesskab, hvor foreningens vedtægter kræver dette.

Ligeledes opretter regeringen et deleøkonomisk råd, der løbende vil følge udviklingen og komme anbefalinger til regeringen om, hvordan der også fremover bliver skabt velfungerende rammer for dele- og platformsøkonomien, så der løbende bliver taget højde for den hastige udvikling på området.

pdf (83 Kb)