Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Tema

Finanslovsforslag: Større tryghed og mere nærhed

Større tryghed og mere nærhed i finanslovforslaget for 2019

Det centrale i finanslovforslaget er flere penge til kernevelfærd. Sammen med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi mv. har regeringen prioriteret et løft af velfærden på i alt 4,2 mia. kr. i 2019.

Det drejer sig blandt andet om flere penge til ældre, bedre forhold for udsatte børn i deres første 1.000 dage og bedre psykiatri.

Massiv investering i sundhed
Samtidig vil regeringen investere massivt i danskernes sundhed og vil i efteråret præsentere et stort sundhedsudspil med fokus på blandt andet at rykke behandlingen tættere på patienten. 

Finansminister Kristian Jensen siger:

”Dansk økonomi er god, pengene passer, og vi passer godt på pengene. Fordi vi har styr på dansk økonomi, kan regeringen prioritere nye initiativer på udvalgte områder. Den sunde økonomi skal bruges til at skabe et endnu mere trygt og nært Danmark, hvor vi investerer i kernevelfærd til børn, unge, voksne og ældre, hvor vi letter afgifterne, og hvor vi skaber et mere grønt Danmark. Det er alt sammen med til at binde vores lille land og alle danskere endnu tættere sammen.”

 

Hovedelementerne på finanslovforslaget for 2019: Større tryghed og mere nærhed

 • Et løft af velfærden

  Regeringen afsætter med økonomiaftalerne for kommuner og regioner i 2019 og forslag til finanslov for 2019
  samlet set 4,2 mia. kr. i 2019 til et løft af velfærden.

  Der afsættes bl.a. 750 mio. kr. årligt i perioden 2019-
  2022, der målrettes sundhed, ældre og børn.

 • Bedre uddannelser og et robust arbejdsmarked

  Regeringen afsætter en reserve på 600 mio. kr. i perioden 2019-2022 bl.a. til et nyt erhvervsuddannelsesudspil
  og en styrkelse af universitetsuddannelserne.

  Samtidig vil regeringen følge op på Disruptionrådets
  arbejde.

 • Styrket tryghed

  Regeringen afsætter midler til en styrkelse af cyber- og it-sikkerhed og Politiets Efterretningstjeneste i perioden
  2019-2022.

  Desuden er der prioriteret midler til en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet samt
  en indskrænkning i brugen af samfundstjeneste.

 • Lavere afgifter og bedre forhold for erhvervslivet

  Regeringen prioriterer 520 mio. kr. (fuldt indfaset) til afgifts- og erhvervsinitiativer. Regeringen vil bl.a. nedsætte
  elvarmeafgiften for sommerhuse, forbedre mobiliteten ved at forlænge det forhøjede befordringsfradrag
  samt udvide fradragsmulighederne for ø-boere m.m. og reducere erhvervslivets byrder.

 • Bedre miljø, klima og fødevarer

  Regeringen prioriterer 260 mio. kr. i perioden 2019-2022 til miljø-, klima- og naturinitiativer, herunder Gastro
  2025. Herudover afsætter regeringen bl.a. midler til et kommende Fødevareforlig 4.

På finanslovforslaget er der også afsat 1 mia. kr. over de næste fire år til initiativer, der skal gøre Danmark grønnere ved at styrke vores miljø, klima og natur. Regeringen vil snart præsentere et klimaudspil, der vil sætte yderligere retning på den grønne omstilling.

Derudover er der sat mere end 1 mia. kroner af til at beskytte en del af den jyske vestkyst mod oversvømmelse frem mod 2024. Det er næsten en fordobling af kystbeskyttelsen.

Lettelse af afgifter og gebyrer
Regeringen vil også lette afgifterne, det drejer sig blandt andet om elafgifter for sommerhuse og fjernelse af erhvervsaffaldsgebyret.

På finanslovforslaget er der også reserveret 600 mio. kr. årligt til bedre uddannelser og et robust arbejdsmarked. Heraf vil regeringen finansiere et kommende erhvervsuddannelsesudspil. Regeringen har allerede iværksat en række initiativer for at styrke erhvervsuddannelserne, og et nyt udspil skal gøre det endnu mere attraktivt at tage en praktisk uddannelse.

Inden for rammen af de 600 mio. kr. er der også midler til at følge op på arbejdet fra Disruptionrådet om fremtidens arbejdsmarked, så vi forhindrer, at mennesker bliver tabt på gulvet som en konsekvens af automatisering og digitalisering. 

Det er også en høj prioritet for regeringen at skabe et Danmark i balance. Derfor vil regeringen forsætte udviklingen med at skabe bedre sammenhænge på tværs af landet med en landsbypulje til at styrke udviklingen i landområderne og en bredbåndspulje.

Se herunder uddybning af nogle af forslagene fra finanslovforslaget:

Se eller gense pressemødet, hvor finansministeren præsenterer finanslovsforslaget