Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

1 mia skal give børn fra sårbare familier en bedre start på livet

Regeringen vil prioritere flere pædagoger, målrettet uddannelse til personalet og hjælp i hjemmet til, at familierne kan give børnene en bedre start på livet.

De første 1.000 dage af et barns liv har en afgørende betydning for dets udvikling, trivsel og muligheder videre i livet. Med en milliard kroner på finansloven og udspillet ”1.000-dages-program – en bedre start på livet” vil regeringen give indsatsen til de 0-2-årige børn fra sårbare familier et stort løft:

”Vi ved, at en tidlig indsats er helt afgørende, for det er indenfor de første 1.000 dage, at et barns personlighed dannes. Som socialminister har jeg mødt mange udsatte, hjemløse og misbrugere, som fælles fortæller, at det hele er begyndt med en rigtig, rigtig skidt start på livet. Vi kan stille de sårbare børn et bedre liv i udsigt, hvis vi fokuserer på de første 1.000 dage. Derfor prioriterer regeringen 1 milliard kroner til den helt tidlige indsats for børn fra sårbare familier. På den måde vil vi sikre, at børns livsbaner bliver ændret til det bedre, så vi til syvende og sidst står med færre socialt udsatte og med flere, som får en god start på livet”, siger børne- og socialminister Mai Mercado.

 

Med udspillet ”1.000-dages-program – en bedre start på livet” bliver der blandt andet afsat 760 millioner kroner til ansættelse af flere uddannede pædagoger i de daginstitutioner, der har flest børn fra sårbare familier i 0-2-års-alderen. Samtidig foreslår regeringen at afsætte 75 millioner kroner til at styrke kompetencerne hos dagplejere og pædagoger, der arbejder med 0-2-årige børn fra sårbare familier.

 

Regeringen vil samtidig også styrke familierne i at give deres børn den bedste start på livet og foreslår derfor at afsætte 115 millioner kroner til blandt andet vejledning af sårbare og udsatte familier i hjemmet og 45 millioner kroner til, at sundhedsplejen skal på flere besøg efter det første år hos sårbare familier.

Som en del af dagtilbudsaftalen "Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet" har kommunerne netop fået midler fra første runde af en permanent pulje på 85 millioner kroner årligt til ansættelse af flere pædagoger i 100 institutioner med mange børn fra sårbare familier. Det er den model, som regeringen nu vil udbrede til cirka 450 institutioner, der opfylder kriterierne.

”Vi skal have fokus på vuggestuen, hvor vi skal sikre, at der er flere pædagoger omkring børnene, og vi skal sikre, at pædagogerne og dagplejerne er klædt på til at hjælpe de sårbare familier og de udsatte børn. Og vi skal også have fokus endnu tidligere med sundhedsplejerskerne og på at sikre, at de sårbare familier får den rigtige støtte i rette tid i forhold til at få taget bedst hånd om barnet, måske endda før barnet er født, og når familien ikke engang er rigtigt etableret endnu. På den måde kan vi gøre en rigtig stor forskel”, siger børne- og socialminister Mai Mercado.

pdf (266 Kb)