Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Afskaffelse af affaldsgebyr og byrdelettelser til erhvervslivet

Regeringen ønsker, at virksomheder, som ikke har affald, ikke længere skal betale affaldsgebyr eller bebyrdes af administration til ansøgning mv.

Erhvervsministeriet

Cirka 250.000 virksomheder bliver i dag opkrævet et administrationsgebyr, der dækker kommunernes generelle administrationsomkostninger på erhvervsaffaldsområdet (også kaldet erhvervsaffaldsgebyr). 

Virksomheder, der har affald bliver automatisk opkrævet for gebyret, dog undtages helt små virksomheder i en række brancher automatisk fra gebyropkrævningen. 
Nogle virksomheder, der ikke har affald, bliver dog også automatisk opkrævet gebyret, og er derfor nødt til at ansøge om at blive fritaget for gebyret.  

Regeringen ønsker at afskaffe administrationsgebyret, så disse virksomheder, som ikke har affald, ikke længere skal betale gebyret eller bebyrdes af administration til ansøgning mv., og finde finansieringen et andet sted. 

Regeringen foreslår at afsætte finansiering hertil på finansloven (op til 50 mio. kr.).

Bureaukrati når det er værst
”Jeg har det generelt ret svært med bureaukratiske løsninger, hvor man spilder tid og penge på at flytte bunker af papirer frem og tilbage. Gebyr på erhvervsaffald er et godt eksempel på bureaukrati, når det er værst. Hvorfor skal man som enkeltmandsvirksomhed betale et affaldsgebyr, hvis man ikke har noget erhvervsaffald?", siger Rasmus Jarlov

Regeringen foreslår, at gebyret på erhvervsaffald fjernes, sådan at det ikke længere belaster virksomheder, der ikke har affald af nævneværdig karakter, men som alligevel bliver opkrævet et årligt gebyr af deres kommune.

”Gebyret og ansøgningen om fritagelse er en helt unødig belastning for de virksomheder, der i dag ikke har erhvervsaffald, fx mindre service- og IT-virksomheder. Det skriger til himlen, at det på ingen måder giver mening, at de skal opkræves gebyr for affald man vel at mærke ikke producerer. Jeg kan umiddelbart ikke forestille mig, at nogen ønsker at bakke op et gebyr, der alene belaster virksomhederne - og ikke fungerer efter hensigten,” siger Rasmus Jarlov.

FAKTA og gebyr for erhvervsaffald:Kommunerne opkræver samlet set ca. 100 mio. kr. årligt via administrationsgebyret. Det vurderes, at omtrent halvdelen af indtægterne fra administrationsgebyret (ca. 50 mio. kr.) går til kommunernes opkrævning og sagsbehandling af virksomheders ansøgninger om fritagelse fra gebyret.

 

 • Lettelse af administrative byrder for erhvervslivet

  Regeringen vil inden for det næste halve år komme med en konkret plan, der skal vise vejen til realiseringen af målsætningen inden 2020. 
  Planen vil indeholde konkrete initiativer, hvor nogle vil kræve finansiering. Det kan fx være udvikling af ny It-infrastruktur. Regeringen vil blandt andet:

  - Undersøge mulighederne for implementering af en ny digital løsning på tværs af flere ministerier; til automatisk indberetning af årsrapporter for de små og mindst komplekse virksomheder. 

  - Arbejde med en mere brugervenlig og koordineret service, når virksomheders ærinde går på tværs af digitale løsninger og myndigheder, fx ved opstart af virksomhed. 

  ”Sådan kan vi med fordel gøre det nemmere og mere smidigt for virksomhederne. Og på samme måde vil regeringen lancere en række andre tiltag, der tilsvarende forenkler reguleringen eller på anden vis bidrager til at spare erhvervslivet for kostbar tid og derigennem styrke erhvervslivets produktivitet og konkurrenceevne. Det siger sig selv, at det er et arbejde, vi ikke kan sparke i mål uden også at inddrage erhvervslivet. Det er virksomhederne selv, der bærer byrderne til daglig, og derfor også dem, der vil kunne hjælpe os med at pege på det største behov, og hvor de oplever, at bureaukratiet bliver tungest og mest omstændeligt,” siger Rasmus Jarlov.