Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Tema

Strategi for Danmarks digitale vækst

Digital strategi: Danmark skal være en digital frontløber. Læs hele regeringens udspil her.

Med Strategi for Danmarks digitale vækst vil regeringen skabe grundlaget for, at virksomheder kan udnytte nye teknologier til at skabe vækst og øge velstanden for alle danskere. I alt er der afsat 1 mia. kr. til strategiens initiativer frem mod 2025.

Danmark skal have fuldt udbytte af den digitale omstilling. Virksomhederne skal have gode rammer til at udnytte nye teknologier. Og alle danskere skal have kompetencer til at begå sig i en digital fremtid.

Med Strategi for Danmarks digitale vækst lancerer regeringen i alt 38 initiativer. Den skal bringe Danmark på forkant med den digitale udvikling, og skabe vækst og velstand til gavn for alle i samfundet.

Strategiens tiltag fordeles under følgende seks overskrifter: 

  1. Digital hub for et styrket vækstmiljø
  2. Digitalt løft af SMV’er
  3. Digitale kompetencer til alle
  4. Data som vækstdriver i erhvervslivet
  5. Agil erhvervsrettet regulering
  6. Styrket IT-sikkerhed i virksomhederne

Læs mere om punkterne herunder:

Strategi for Danmarks digitale vækst er bl.a. baseret på anbefalinger fra regeringens nedsatte Digitalt Vækstpanel fra maj 2017 samt input fra regeringens Disruptionråd.

Der afsættes i alt 1 mia. kr. til initiativerne frem mod 2025, jf. aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer. Den afsatte pulje er “fødselshjælp”, og der vil således også være privat medfinansiering til flere af initiativerne.