Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

6. Styrket IT-sikkerhed i virksomhederne

Et løft af IT-sikkerheden i små og mellemstore virksomheder

Stadig flere og flere virksomheder bliver ramt af sikkerhedshændelser, og de IT-kriminelle bliver dygtigere og mere avancerede. Det stiller øgede krav til virksomhedernes IT-sikkerhedsforanstaltninger, og særligt små og mellemstore virksomheder udfordres, da de ofte mangler viden og redskaber til at vide, hvor og hvordan de skal styrke deres IT-sikkerhedsindsats. Derfor bliver indsatsen målrettet små og mellemstore virksomheder.

Regeringen vil gennem en række konkrete initiativer understøtte et løft af virksomhedernes IT-sikkerhed, der er tilpasset et voksende og skiftende trusselbillede.

Der igangsættes en samlet indsats for at styrke cyber- og informationssikkerheden i små og mellemstore virksomheder gennem:

  • Etablering af én samlet informationsportal som skal skabe bedre adgang til viden, konkrete værktøjer og vejledning om IT-sikkerhed.
  • En indsats for at styrke virksomhedernes primære rådgiveres indsigt i IT-sikkerhed, så de kan fungere som brobyggere, der fremmer IT-sikkerhed i danske små og mellemstore virksomheder.
  • Videreførelse af Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed, som skal understøtte dialogen med erhvervslivet og pege på yderligere tiltag til at styrke små og mellemstore virksomheders IT-sikkerhed.

Der afsættes i alt 18 mio. kr. til indsatsen 2018-2021.

 

Nemmere at indberette sikkerhedshændelser

Regeringen vil også gøre det enklere for virksomheder, der rammes af IT-sikkerhedshændelser og brud på persondatasikkerheden at indberette disse til de relevante myndigheder.

Der etableres én fælles digital løsning for indberetning af sikkerhedshændelser til offentlige myndigheder, som gør det nemt og enkelt for virksomheder og myndigheder at indberette IT-sikkerhedshændelser og brud på persondatasikkerheden.

Der afsættes i alt 15 mio. kr. til indsatsen.