Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Patienter skal have tilskud til medicinsk cannabis

Patienter, der har købt medicinsk cannabis under den forsøgsordning, der trådte i kraft 1. januar, skal fremover have mulighed for at få tilskud til det

Sundheds- og Ældreministeriet
Patienter skal have tilskud til medicinsk cannabis
Foto: Henning Bagger/ Ritzau Scanpix

Patienter, der har købt medicinsk cannabis under den forsøgsordning, der trådte i kraft 1. januar, skal fremover have mulighed for at få tilskud til det.

Det er aftalt mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti. 

Sundhedsministeren talte om medicinsk cannabis til 'Politisk topmøde om sclerose'
 • Sådan bliver der givet tilskud

  Der gives 100 pct. tilskud til terminalpatienter

  Terminalpatienter får også i det almindelige medicintilskudssystem 100 pct. i tilskud. Begrundelsen er, at døende patienter, som vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem eller på et hospice, ikke skal stilles økonomisk ringere end patienter, der forbliver indlagt på hospital, hvor medicinudgifter dækkes fuldt ud.  

  Øvrige patienter kan få 50 pct. tilskud - op til 10.000 kr. i tilskud om året.

  Tilskuddet gives med tilbagevirkende kraft, så også produkter købt i 2018 gives tilskud.   

  Patienter, som bruger magistrelle lægemidler, der indeholder cannabis, vil som i dag kunne få enkelttilskud efter det almindelige medicintilskudssystem.   

  Det skønnes, at de samlede udgifter til ovenstående tilskudsmodel over forsøgsordningens fire år udgør 64,2 mio. kr. Dette under forudsætning af, at der vil indgå 500 patienter i forsøgsordningen i 2018, 1.000 patienter i 2019, 1.200 patienter i 2020 og 1.500 patienter i 2021, samt at priserne på produkterne holder niveau.   

  For at sikre budgetsikkerhed bliver tilskudssatsen og/eller loftet automatisk ændret i 1. og/eller 3. kvartal, såfremt at der er indikationer på, at tilskudsordningen overskrider 64,2 mio. kr. med mere end 25 pct.   

Der er indtil videre to godkendte cannabisprodukter, som danske patienter kan få ordineret som led i forsøgsordningen – og flere forventes at komme på markedet i den nærmeste fremtid.   

Siden nytår og frem til udgangen af februar har 207 patienter fået recept på medicinsk cannabis i forsøgsordningen. Recepterne er udstedt af 78 forskellige læger. Bare i februar kom 96 nye patienter til – og 25 læger.   

Tilskud med tilbagevirkende kraft

Da den nye tilskudsordning kræver lovændring og tilpasning af IT-systemer, kan den først træde i kraft i januar 2019. Men alle patienter, der har købt medicinsk cannabis i år, vil til den tid kunne få tilskud med tilbagevirkende kraft.    

”Jeg er glad for, at Regeringen og Dansk Folkeparti i dag er blevet enig om en tilskudsordning til medicinsk cannabis. Det er vigtigt at forsøgsordningen ikke får social slagside og presser patienter ud på et kriminelt marked. Forsøgsordningen med medicinsk cannabis skal jo give lindring til patienter, hvor mange ikke har gavn af den konventionelle medicin, så det er vigtigt, at ordningen virker ”, siger Ellen Trane Nørby.” 

Det siger sundhedsordførerne

 • Liselott Blixt, Dansk Folkeparti

  ”Endelig landede vi en aftale, om end det først bliver til 1 januar 2019. Men glædeligt at vi sikrer, at det bliver med tilbagevirkende kraft, så alle dem der har betalt i år, får tilskudet udbetalt senere. Med denne aftale sikrer vi at alle uanset ønonomi, har mulighed for at prøve om medicinsk cannabis kan hjælpe i deres situation, samt at terminale patienter får 100% tilskud” 

 • May-Britt Kattrup fra Liberal Alliance

  ”Det har længe været en mærkesag for Liberal Alliance, og i år lykkedes det så at starte en fireårs forsøgsordning. Det er en stor glæde, at det ventede tilskud nu kommer på plads. Det har været vigtigt for mig, at flest mulige patienter kan få glæde af lovligt ordineret Cannabis til at lindre deres smerter i stedet for at være nødt til at gå på det kriminelle marked, når de har ikke oplevet at konventionelle lægemidler har kunne hjælpe dem”.

 • Brigitte Klintskov Jerkel fra Det Konservative Folkeparti

  ”Jeg er rigtig glad for, at vi nu har kunne blive enige om en tilskudsmodel for medicinsk cannabis”.


 • Jane Heitmann fra Venstre

  ”I dag er en god dag for danske patienter for nu vil en særlig gruppe sårbare patienter kunne få tilskud til behandling med medicinsk cannabis. Selvom tilskuddet først træder i kraft fra 1. janauar2019, så er vi i Venstre glade for at vi er enige med Dansk Folkeparti om at give tilskud med tilbagevirkende kraft til 1.jan 2018. Det manglede bare”.