Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

Læs om penge til offentlig velfærd på finanslovforslaget

Finansministeriet

Et trygt Danmark handler også om at sikre et stærkt sundhedsvæsen. Derfor vil regeringen prioritere penge til en velfærdsreserve, som skal målrettes sundheds- og ældreområdet.

Velfærdsområdet er en høj prioritet for regeringen. Danskerne skal føle sig trygge, når de sender deres børn i skole og daginstitution, når ældre får besøg af hjemmeplejen, og når vi bliver syge og skal til lægen eller på sygehuset.

Derfor prioriteres i alt 2,6 mia. kr. i 2018 til initiativer, som styrker kernevelfærden.

Velfærdsreserve

Det er vigtigt for regeringen, at alle patienter oplever en personlig og professionel service, når de selv eller deres nærmeste har brug for hjælp fra sundhedsvæsenet.

Derfor bliver der afsat 500 mio. kr. om året til en velfærdsreserve, som primært skal styrke sundheds- og ældreområdet. Som en del af et kommende sundhedsudspil vil regeringen bl.a. følge op på udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Styrket kernevelfærd i kommuner og regioner

Regeringen styrker også kernevelfærden med flere penge til kommuner og regioner, som med forårets økonomiaftaler har fået et markant løft af den borgernære velfærd og sundhedsområdet på i alt 1,3 mia. kr. i 2018.

Pengene skal blandt andet bruges til at sikre en værdig og omsorgsfuld ældrepleje i kommunerne og til kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenet i regionerne.

Regeringen har også besluttet, at reglerne om dokumentation på ældre- og dagtilbudsområdet skal kigges efter i sømmene, så personalet kan bruge mere tid med borgerne og mindre tid på bureaukrati.

En hjælpende hånd til socialt udsatte

Sårbåre og udsatte borgere skal have ekstra støtte til at klare sig bedst muligt i livet og kunne tage vare på sig selv.

I 2018 er der afsat ca. 770 mio. kr. til initiativer i satspuljen, som bl.a. skal få flere på kanten af samfundet ind på arbejdsmarkedet, give ekstra hjælp til de svageste ældre, sikre ekstra støtte i hverdagen til personer med psykiske lidelser, og så skal der mere fokus på børnenes trivsel i skilsmissesager.