Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Mange unge søger fortsat mod gymnasiet

"Jeg så gerne, at flere valgte en erhvervsuddannelse. Derfor er det vigtigt, at de unge kender de mange muligheder, der følger med en erhvervsuddannelse, så de opdager, at den vej kan være noget for dem,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Undervisningsministeriet
Foto: Colourbox

Elever i 9. og 10. klasse har sat kryds ved den vej, de ønsker at gå efter sommerferien. I forhold til sidste år ser det ud til, at søgningen til gymnasierne er stabiliseret, og at tidligere fald i søgningen til erhvervsuddannelserne er stoppet. 

74,0 procent af eleverne i 9. og 10. klasse har i år valgt at søge mod gymnasiet, når de til sommer forlader grundskolen, mens 18,5 procent har sat kryds ved en erhvervsuddannelse. I forhold til sidste år ser det ud til, at søgningen til gymnasierne er stabiliseret, og at tidligere fald i søgningen til erhvervsuddannelserne er stoppet.

 

Igen i år har flere søgt en erhvervsuddannelse med eux, som giver adgang til at læse videre. Sidste år udgjorde den gruppe af elever 27 procent af den samlede søgning til erhvervsuddannelserne. I år er det næsten hver tredje elev. Samlet set er det 5 procent af alle elever, der forlader grundskolen, der søger en eux.

”Ungdomsuddannelserne tilbyder hver især noget forskelligt. For mig er det vigtigt, at de unge vælger den uddannelse, som passer til dem og deres kompetencer. Mange unge vælger gymnasiet, fordi de ønsker at være sikre på at kunne læse videre, men det er tydeligt, at flere og flere opdager, at det samme er muligt med eux, samtidig med at man har mulighed for at få et spændende faglært arbejde. Jeg så gerne, at flere valgte en erhvervsuddannelse. Derfor er det vigtigt, at de unge kender de mange muligheder, der følger med en erhvervsuddannelse, så de opdager, at den vej kan være noget for dem,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

 

Som noget nyt har elever i 9. klasse i år også kunnet vælge hf. Tidligere har det kun været en mulighed for 10. klasseelever. Fra i år til sidste år er valget af hf steget fra 6,9 procent til 7,8 procent, og det skyldes hovedsageligt 9. klasseelevernes søgning mod hf.

Sammenlignet med sidste år har lidt flere 9. klasseelever valgt 10. klasse. I år gælder det 46,1 procent af eleverne i 9. klasse, mens det var 45,4 procent sidste år. Dog er det fortsat færre end mellem 2001-2015, hvor den laveste andel var knap 48 procent og den højeste omkring 60 procent.

Af de unge, der har sat krydset ved en gymnasial uddannelse, har 61,3 procent søgt stx, 19,6 procent har søgt hhx, 10,4 procent har valgt htx, mens 7,8 har ønsket hf.

For sjette gang er eleverne blevet vurderet uddannelsesparate i forhold til deres uddannelsesønske. Årets opgørelse viser, at 91 procent af dem, der har søgt en erhvervsuddannelse som førsteprioritet, er vurderet parat. For dem, der har søgt en gymnasial uddannelse, er andelen 96 procent.