Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

70.000 unge har hverken ungdomsuddannelse eller er i job

"For mange unge bliver uddannelsesnomader, som kommer forbi tilbud efter tilbud, uden de reelt rykker sig. Det er vi nødt til at reagere på," siger undervisningsminister Merete Riisager.

Undervisningsministeriet
Portræt af Merete Riisager på hendes kontor
Foto: Les Kaner

Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at knap 70.000 unge mellem 15-29 år hverken har ungdomsuddannelse, er i gang med fuldtidsuddannelse, er i arbejde, er på førtidspension eller på SU. Gruppen af unge udgør omkring 6 procent af de unge i alderen 15-29 år.

Det er netop den gruppe unge, som Ekspertgruppen om bedre veje til ungdomsuddannelser primært har fokus på i deres arbejde. I uge ni ventes gruppen at komme med anbefalinger til, hvordan netop det forberedende område kan indrettes fremover, så færre unge tabes efter endt grundskole. Målet med ekspertgruppens arbejde er, at alle unge skal have et tilbud, som hjælper dem videre til i uddannelse eller beskæftigelse.

”Der er mange unge menneskers liv på spil. De skal have tidlig hjælp, så de ikke føler, at de støder hovedet mod muren flere gange. For mange unge bliver uddannelsesnomader, som kommer forbi tilbud efter tilbud, uden de reelt rykker sig. Det er vi nødt til at reagere på. Derfor var det også en del af Venstres regeringsgrundlag i 2015 at få undersøgt området til bundts, og nu afventer jeg anbefalinger fra den ekspertgruppe, som blev nedsat under min forgænger,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Fællestræk for den gruppe af unge, der ikke har haft succes med hverken ungdomsuddannelse eller job, er, at halvdelen af dem ikke opnåede mindst 02 i dansk og matematik, da de færdiggjorde grundskolen. Gennemsnittet for alle unge i samme aldersgruppe er 15 procent. Der er også en større andel af de unge uden hverken uddannelse eller job, som er børn af ufaglærte forældre, har deltaget i specialtilbud i 9. klasse eller er efterkommere eller indvandrere.

Geografisk er de unge ikke lige fordelt i hele landet. Odsherred Kommune har den højeste andel af unge uden hverken uddannelse eller job, mens Københavns Kommune huser det største antal af den gruppe unge. På samme måde ses, at Region Hovedstaden har den største andel af landets unge uden job eller uddannelse – 30 procent – mens den gruppe udgør den største andel af Region Sjællands unge mellem 15-29 år, nemlig 8 procent.