Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

92 procent af en ungdomsårgang ventes at tage mindst en ungdomsuddannelse

Profilmodellen for 2015 viser, at 92 procent af sidste års ungdomsårgang forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse. Ekspertgruppe skal komme med anbefalinger til afløseren for 95-procent-målsætningen, som udløber i år.

Undervisningsministeriet
Foto: Colourbox

Målet om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal opnå mindst en ungdomsuddannelse i 2015, som blev indgået med velfærdsaftalen fra 2006, er ikke opfyldt. Det viser profilmodellen, som udregner, hvor stor en andel af de unge, som 25 år efter 9. klasse forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse – det vil sige en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Resultatet for 2015-ungdomsårgangen er 92 procent. Det er en tilbagegang på cirka 1 procentpoint i forhold til 2014.

Tilbagegangen er forventet som følge af erhvervsuddannelsesreformen, der med de nye adgangskrav har reduceret optaget på erhvervsuddannelser i 2015. Ser vi på pigerne isoleret, har de nået målsætningen på 95 procent, mens drengene ligger på 90 procent.

I 2006 ved aftalens indgåelse var niveauet på 86 procent, så med resultatet på 92 procent er det lykkedes at hæve niveauet med 6 procentpoint. Knap 2 procentpoint af den stigning skyldes oprettelse af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU.

Det er endnu ikke lagt fast, hvilken målsætning der skal afløse 95-procent-målsætningen. Ekspertgruppen for bedre veje til en ungdomsuddannelse med Stefan Hermann i spidsen har blandt andet fået til opgave at komme med bud på, hvordan målsætningen kan nytænkes. Ekspertgruppen forventes at komme med sine anbefalinger i starten af 2017.

”Vi har rykket os siden 2006 – det kan vi tydeligt se på udviklingen. Men der er sket mange ændringer både med reformer af ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet, siden målsætningen blev aftalt. Derfor er der behov for, at vi forholder os til, hvordan målsætningen bedst bliver sat sammen, så den passer med de udfordringer, vi står over for, og det er den opgave, ekspertgruppen har fået,” siger undervisningsminister Merete Riisager. 

 

Uddybende resultater fra Profilmodel 2015
Profilmodel 2015 viser, at 95 procent af pigerne forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse, mens andelen for drenge ligger på 90 procent. I 2006 var det henholdsvis 90 procent for pigerne og 82 procent for drengene. Forskellen mellem drenge og piger er dermed faldet fra 8 procentpoint i 2006 til 5 procentpoint i 2015.

Drenge af udenlandsk herkomst ligger dog stadig markant bag både elever af dansk herkomst og piger af udenlandsk herkomst, når det kommer til at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse. Kun 81 procent af drenge af udenlandsk herkomst forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse mod 92 procent af pigerne af udenlandsk herkomst. Pigerne af dansk herkomst opfylder målsætningen med 95 procent, mens drengene af dansk herkomst ligger på 91 procent.

Størstedelen, nemlig 69 procent af ungdomsårgang 2015, opnår en gymnasial uddannelse. Det svarer til 62 procent af drengene og 76 procent af pigerne. Andelen af ungdomsårgangen fra 2015, der forventes at opnå en erhvervsfaglig uddannelse, er 30 procent. Her er det 33 procent af drengene og 26 procent af pigerne, der forventes at opnå en erhvervsfaglig uddannelse.

Læs mere Undervisningsministeriets hjemmeside her