Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Artikel

For mange danskere har en for lille gevinst ved at tage et arbejde

Finansministeriet

For mange danskere har en for ringe økonomisk gevinst ved at tage et arbejde frem for passivt at lade sig forsørge af det offentlige. Denne lille gevinst ved at komme i beskæftigelse er medvirkende årsag til, at mange lavtlønsjob ikke bliver besat af ledige danskere.

Regeringen har tidligere offentliggjort tal for 2015, som viste, at for en gruppe på over 110.000 personer var forskellen mellem arbejde og forsørgelse på 2.000 kr. eller mindre om måneden. Allerede vedtagne reformer vil bringe antallet ned, men for mange vil stadig have en relativ lille økonomisk gevinst ved at komme i job

Den for lille gevinst ved at gå på arbejde er ikke blot et problem i forhold til at gøre det mere attraktivt at gå fra passiv forsørgelse til job. Gevinsten skal også være større for dem, som allerede er fuldtidsbeskæftigede. Skatten på den sidst tjente krone for danskere med relativt høje lønindkomster er også på et højt niveau i forhold til mange andre lande. Det svækker tilskyndelsen til at yde en ekstra indsats og svækker også virksomhedernes muligheder for at rekruttere og fastholde vellønnede medarbejdere.

 

Du kan læse om regeringens kontanthjælpsloft på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside ved at klikke her