Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Artikel

For mange står uden for arbejdsmarkedet

Finansministeriet
En sløret menneskemængde bagfra
Foto: Colourbox

Omkring 750.000 danskere i den arbejdsdygtige alder modtager i dag støtte til beskæftigelse eller overførselsindkomst fra det offentlige, når man fraregner studerende på SU. Overførselsindkomster dækker over en række forskellige ydelser, som f.eks. dagpenge, kontanthjælp, efterløn, førtidspension osv.

Regeringen mener, at det både er økonomisk og menneskeligt uholdbart, at så mange mennesker står uden for arbejdsfællesskabet. Flere skal bidrage til udviklingen af Danmark – både for deres egen skyld og for samfundets skyld.

Grafikken nedenfor viser, hvordan antallet af danskere på forskellige indkomstoverførsler eller i støttet beskæftigelse har udviklet sig over årene helt siden 1960, og hvordan den – ud fra de nuværende politiske aftaler – forventes at udvikle sig frem mod 2025. Som det ses forventes antallet af personer på overførsler samlet set at ligge på et fortsat højt niveau mange år frem.