Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Artikel

Migrations- og flygtningekrise kan give udfordringer

Finansministeriet
Skilt
Foto: Colourbox

Flygtningestrømmen mod Danmark og Europa kan give udfordringer for dansk økonomi. Hvis der kommer mange flygtninge og migranter, risikerer vi at skulle bruge ekstra milliarder på området. Penge, som ellers kunne gå til sundhed, ældrepleje og uddannelse og til at udvikle vores samfund.

Antallet af asylansøgere steg markant sidste år og alene i 2015 har asyltilstrømningen givet anledning til ca. 19.000 opholdstilladelser til asylansøgere og familiesammenførte til herboende flygtninge. Der er betydelig usikkerhed om de kommende års asyltilstrømning, og der er gennemført en række initiativer for at reducere tilstrømningen af asylansøgere. I de første 7 måneder af 2016 er der kommet ca. 10.000 færre asylansøgere til Danmark end forudsat på finansloven for 2016.

En udfordring er, at af de nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har de senere års erfaring været, at blot ca. 30 pct. er i beskæftigelse efter tre år i Danmark. Det er væsentligt lavere end for ikke-vestlige indvandrere set under ét, hvor beskæftigelsesfrekvensen er ca. 50 pct.