Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Udspil til et styrket dansk cyberforsvar

Forsvarsministeriet

Flere store cyberangreb på myndigheder og virksomheder i ind- og udlandet understreger nødvendigheden af større fokus på cybertrusler. Forsvarsminister Trine Bramsen præsenterer i dag udspillet ”Et styrket dansk cyberforsvar.

Cybertruslen mod Danmark er alvorlig. Dagligt bliver myndigheder, virksomheder og borgere udsat for angreb eller forsøg på angreb.  

Det har store konsekvenser for Danmark. For vores sikkerhed, demokrati og stabilitet. Ligesom angrebene kan have store økonomiske konsekvenser. Og truslerne ser desværre ikke ud til at blive færre eller mindre komplekse i fremtiden. 

Forsvarsminister Trine Bramsen præsenterer i dag et nyt udspil om cybersikkerhed, der skal styrke Danmarks evne til at modstå truslerne. Udspillet, der bygger på anbefalinger fra myndighederne, indeholder nye og forbedrede værktøjer, der skal øge cybersikkerheden og sætte mere fokus på cybersikkerhed.

”Cyberangreb er ikke noget, der kommer engang ud i fremtiden. De er her – og de rammer også Danmark, danske myndigheder og virksomheder. Selvom vi har et godt cyberværn i dag, skal vi ruste os til fremtidens udfordringer. Det kræver flere og bedre redskaber. Ikke mindst stiller det krav om stærke kompetencer i hele Danmark” , siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Regeringen foreslår at anvende de afsatte 500 mio. kr. fra forsvarsforligets cyberpulje til at løfte Danmarks cyberforsvar. 

Blandt hovedinitiativerne er et nyt indsatshold, der kan rykke ud ved store angreb, flere og bedre systemer i Center for Cybersikkerhed, udbredelse af Center for Cybersikkerheds uddannelse og kompetencer til hele Danmark samt et nyt cyberhjemmeværn.  

”Vi må aldrig lade ansigtsløse hackere ødelægge danskernes tryghed. Derfor skal vi som samfund blive langt bedre til at forstå, hvor stor skade mennesker bag en skærm i fjerne lande kan udrette på vores land. Center for Cybersikkerhed er en nøglespiller i vores styrkede cyberforsvar – men vi skal også have resten af samfundet til at forstå alvoren ”, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Læs mere om udspillet på Forsvarsministeriets hjemmeside.