Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Ny aftale: Indtægter fra ekstra corona-arbejde skal ikke længere modregnes i pension

Beskæftigelsesministeriet

Regeringen har indgået en bred politisk aftale, som sikrer, at pensionister, der har taget ekstra arbejde relateret til corona, kan undtage indtægter fra ekstraarbejdet i beregningen af deres pension. Der vil heller ikke ske modregning i pensionen som følge af indtægten, hvis ægtefællen eller samleveren har indtægter fra ekstra arbejde på baggrund af pandemien.

Onsdag den 24. februar 2021 har regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Nye Borgerlige landet en aftale, som betyder, at pensionister, der har haft ekstra arbejde relateret til corona, ikke vil opleve at blive modregnet denne indtægt i deres pension. Modregningen vil heller ikke ske, hvis pensionistens ægtefælle eller samlever har fået højere indtægt på baggrund af ekstra arbejde relateret til pandemien.

Normalt er det ellers sådan, at hvis du modtager folkepension, førtidspension eller seniorpension, kan du opleve at få mindre i pension, hvis enten du selv eller din ægtefælle eller samlever har en indtægt, der overstiger visse beløbsgrænser.

Med aftalen fjernes modregningen, der skyldes indtægter fra ekstra corona-arbejde fra marts 2020 og i hele 2021. For at undgå modregningen skal pensionister indberette ekstra arbejde som følge af corona til Udbetaling Danmark.

Merindtægten skal dokumenteres med en lønseddel, og man skal derefter skrive under på en ”tro og love”-erklæring. Man skal desuden have en arbejdsgivererklæring, der bekræfter, at merindtægten er direkte relateret til corona, og at der er tale om en arbejdsindsats, som går ud over det, som medarbejderen ellers ville have ydet i henhold til sin ansættelseskontrakt.

Aftalen gælder for alle offentligt og privat ansatte, der vurderer at have haft øgede indtægter fra corona-relateret ekstra arbejde.

Af tekniske årsager kan man i første omgang godt opleve at blive modregnet i pensionen. Men hvis man lever op til kravene, får man sin pensionsudbetaling korrigeret i forbindelse med efterreguleringen, som sker en gang om året. Det sker forventeligt i perioden juni til september. Er pensionen blevet nedsat på grund af indtægter i 2020, vil pengene blive efterbetalt i forbindelse med efterreguleringen i 2021, mens efterbetaling af indtægter fra 2021 tilbagebetales i forbindelse med efterreguleringen i 2022.

Det forventes med betydelig usikkerhed, at aftalen koster omkring 60 mio. kroner årligt de næste to år inkl. implementerings- og driftsomkostninger.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

"Der er ingen tvivl om, at mange danskere har ydet en ekstra indsats under corona for at bekæmpe virus eller holde gang i virksomheder og samfund generelt, og vi på den måde er mindre hårdt ramt. Det vil vi gerne anerkende, og derfor skal de heller ikke opleve at få en økonomisk lussing ved at miste noget af deres pension, hvis de selv eller deres ægtefælle eller samlever har taget en ekstra tørn. Det glæder mig, at vi har fået lavet en aftale med bred politisk opbakning." 

Læs mere om den politiske aftale på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.