Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Dansk økonomi står stærkt i internationalt perspektiv

Finansministeriet

Omfattende hjælpepakker har medvirket til, at Danmark har klaret sig godt igennem coronakrisen sammenlignet med de fleste europæiske økonomier og USA. Det viser en ny analyse fra Finansministeriet.

Coronapandemien har sat dybe spor i dansk og international økonomi. Mange lande oplevede en historisk stor tilbagegang i økonomisk aktivitet under den første smittebølge i foråret sidste år. Trods en betydelig genopretning hen over sommeren blev resultatet for 2020 som helhed et stort fald i BNP på tværs af lande.

En ny analyse fra Finansministeriet viser, at der er store forskelle på, hvor hårdt de enkelte lande blev økonomisk ramt af pandemien. Danmark har – på linje med de øvrige nordiske lande – klaret sig relativt godt og bedre end frygtet igennem det forgangne år, om end aktiviteten i en betydelig del af økonomien fortsat ligger væsentligt under niveauet før krisen.

Den foreløbige opgørelse af BNP-væksten i Danmark viser et fald på samlet set
3,3 pct. i 2020. Det er et historisk tilbageslag, men stadig i den milde ende i sammenligning med en lang række andre europæiske lande. Således faldt BNP i eksempelvis Spanien med mere end 10 pct. i 2020, og også i Storbritannien faldt BNP med næsten 10 pct.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

"Regeringen sagde fra begyndelsen, at vi vil gøre, hvad der skal til for at få danske arbejdspladser og virksomheder så godt igennem krisen som muligt. Vi satte tidligt ind med hjælpepakker og andre tiltag sammen med Folketinget og arbejdsmarkedets parter. Danmark har klaret sig bedre end mange andre lande i en af de største kriser siden anden verdenskrig, og vi kan se, at det betaler sig at sætte ind i tide og med fuld kraft."

Indtil nu er der udbetalt næsten 30 mia. kr. på tværs af kompensationsordninger, og analysen viser, at de omfattende hjælpepakker har afbødet tilbageslaget på arbejdsmarkedet. Samlet set har regeringens initiativer holdt hånden under 80.000 job alene i 2020.

Endelig har et godt udgangspunkt uden ubalancer i økonomien, en tilpasningsdygtig økonomi og et fleksibelt arbejdsmarked været afgørende for at begrænse de økonomiske konsekvenser.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

"Selv om vi står stærkere i dag, end vi turde håbe på for et år siden, så kæmper mange virksomheder stadig. I regeringen er vi fast besluttet på at holde hånden under danske virksomheder og arbejdspladser, så vi kan genstarte økonomien i takt med, at det sundhedsmæssigt kan forsvares."

Læs mere den nye økonomiske analyse på Finansministeriets hjemmeside