Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Tema

Udflytning af statslige arbejdspladser 2018

Bedre Balance II: Læs alt om ny runde af etablering og flytning af statslige arbejdspladser og uddannelser.

Regeringen ønsker et Danmark i bedre balance. I efteråret 2015 tog den daværende Venstre-regering derfor initiativ til at flytte ca. 3.900 statslige arbejdspladser, hvilket var den største samlede flytning af statslige arbejdspladser nogensinde herhjemme.

Vi tager vi nu det næste store skridt mod et Danmark i bedre balance. Regeringen etablerer godt 4.000 arbejdspladser i hele landet og etablerer dermed endnu engang et historisk stort antal arbejdspladser uden for København. Regeringen vil samtidig etablere 500-1.000 uddannelsespladser uden for København, fordelt i hele landet.

 

Der etableres arbejdspladser og uddannelsespladser i 49 byer, hvormed der sikres en langt bredere geografisk tilstedeværelse sammenlignet med i dag.

 

Hvad sker der i DIN region? Klik herunder:

Første del af regeringens plan for anden runde af flytningen af statslige arbejdspladser blev præsenteret i juni 2017 i form af udspillet En skatteforvaltning i hele Danmark. Med planen tilfører regeringen godt 1.600 arbejdspladser og fem nye styrelseshovedkvarterer til byer uden for Hovedstadsområdet.

I regeringens udspil til nyt forsvarsforlig 2018-2023 ”Et stærkt værn om Danmark” lægges op til optimeringer og et substantielt løft, hvorved nettoeffekten forventes at være ca. 600 yderligere stillinger. Stillingerne oprettes i hovedsagen uden for hovedstadsregionen.

Udover prioriteringen af nye ressourcer til skatteforvaltningen og forsvaret rundt om i landet, etableres 14 hele institutioner uden for hovedstaden:

Oversigt: Hele institutioner, som indgår i planen:

(Antal arbejdspladser i parentes)

 • Miljøstyrelsen (440)
 • Statsligt gasselskab (188)
 • Patientklagestyrelsen (141)
 • Nota (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder) (80)
 • Energitilsynet (78)
 • Danmarks Innovationsfond (46)
 • De Økonomiske Råds sekretariat (33)
 • Lønmodtagernes Garantifond (31)
 • Miljømærkesekretariatet (24)
 • Dansk Sprognævn (15)
 • Lokale- og Anlægsfonden (14)
 • Sekretariatet for Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd (11)
 • Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (10)
 • Sekretariatet for Studievalg Danmark (4)

Øvrige:

Der etableres en række arbejdspladser ved, at dele af institutioner etableres i nye lokationer eller ifm. eksisterende statslige arbejdspladser uden for hovedstaden.

Antal arbejdspladser i parentes.

 • Dele af Politiet (125)
 • Dele af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (95)
 • Måltal for samling af løn- og regnskabsopgaver i Statens Administration (75)
 • Dele af Banedanmark (60)
 • Dele af Erhvervsstyrelsen (56)
 • Dele af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (40)
 • Dele af Styrelsen for Forskning og Uddannelse (28)
 • Dele af Moderniseringsstyrelsen (23)
 • Dele af Statens It (20)
 • Dele af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (18)
 • Dele af Udlændingestyrelsen (15)
 • Dele af Digitaliseringsstyrelsen (13)
 • Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed (12)
 • Dele af Nationalt Genom Center (10)
 • Dele af Energinet (10)
 • Samling af tilsynsopgaver i Sikkerhedsstyrelsen (6)
 • Øvrige (67)

Uddannelsespladser

Regeringen indførte i foråret 2017 en forsøgsordning med såkaldte uddannelsesstationer. Ordningen indebærer, at erhvervsakademier og professionshøjskoler har mulighed for at tilbyde dele af uddannelser på en ”station” i områder, hvor adgangen til videregående uddannelser er begrænset af afstanden fra bopæl til nærmeste udbud eller af et smalt udvalg af uddannelsesmuligheder, som ikke kan dække den lokale efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft.

Uddannelsesstationen er underlagt samme krav om kvalitetssikring som øvrige videregående uddannelser.

Som led i anden runde af flytningen af statslige arbejdspladser har regeringen indgået en aftale med en række uddannelsesinstitutioner, der sikrer etableringen af 10 nye uddannelsesstationer:

 • Fredericia - Automationsteknolog (erhvervsakademiuddannelse, baseret på EA Lillebælt, Odense)
 • Kalundborg - Bioanalytiker (professionsbacheloruddannelser, baseret på PH Absalon, Næstved)
 • Skjern - Markedsføringsøkonom (erhvervsakademiuddannelse, baseret på EA Midtvest i Herning)
 • Holstebro - Diplomingeniør i produktionsteknik (professionsbacheloruddannelse, baseret på VIA Aarhus/Horsens)
 • Nykøbing Falster - Produktionsteknolog (erhvervsakademiuddannelse, baseret på EA Sjælland, Slagelse)
 • Rønne - Datamatiker samt Innovation og entrepreneurship (hhv. erhvervsakademiuddannelse og overbygningsuddannelse, baseret på CphBusiness, Kgs. Lyngby)
 • Helsingør - Lærer (professionsbacheloruddannelse, baseret på UCC Carlsberg)
 • Svendborg - Serviceøkonom (erhvervsakademiuddannelse baseret på EA Lillebælt i Odense)
 • Hobro - Eksport og teknologi (professionsbacheloruddannelse, baseret på UCN i Aalborg)
 • Hedensted - Automationsteknolog (erhvervsakademiuddannelse baseret på Erhvervsakademi Dania, Randers)