Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Overblik

Region Sjælland

Finansministeriet
Kort over udflytning af statslige arbejdspladser

I Roskilde etableres 264 nye arbejdspladser ifm. den nye organisering af skatteforvaltningen. Der vil blive etableret arbejdspladser ifm. det nye hovedkvarter for Vurderingsstyrelsen, der skal sikre mere retvisende vurderinger af ejendomme og grunde i Danmark samt Gældsstyrelsen.

I Næstved etableres 174 nye arbejdspladser i Skattestyrelsen under Skatteministeriet som led i styrkelsen af skatteforvaltningen. Hertil kommer 15 yderligere arbejdspladser til Udlændingestyrelsens kommende hovedkvarter i byen.
Der er i dag tre store selskaber, der varetager gasdistribution i Danmark. Regeringen ønsker at konsolidere disse selskaber i et statsligt selskab. I den forbindelse er det regeringens plan, at et af det nye konsoliderede gasselskabs driftscentre placeres i Stenlille, hvilket medfører, at der flyttes 103 arbejdspladser til byen. Der er primært tale om teknisk personale til varetagelse af driften af gasnettet på Sjælland, og arbejdspladserne etableres ifm. det  eksisterende gaslager i Stenlille. I tillæg hertil placeres også 10 arbejdspladser vedrørende Energinets nuværende opgaver i relation til gaslagre.

I Holbæk bygges videre på klyngen af institutioner med relation til undervisning, idet Center for Udvikling og Kvalitet (CUK) under Styrelsen for Undervisning og Kvalitet placeres i byen. CUK beskæftiger 82 årsværk1, der omfatter flere medarbejdere, herunder medarbejdere der arbejder deltids for CUK, men har en anden primær arbejdsgiver. Hertil kommer yderligere 13 arbejdspladser i Kontor for Specialpædagogisk Støtte fra samme styrelse. I forbindelse med
første runde blev det besluttet at flytte Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Danmarks Akkrediteringsinstitution samt Danida Fellowship Centre til byen, hvorfor der vil kunne opbygges et tæt fagligt samarbejde på undervisningsområdet.

I Nakskov placeres Nota – Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder – med samlet 80 arbejdspladser.

I Nykøbing Falster styrkes Erhvervsstyrelsens tilstedeværelse i byen, idet yderligere 56 arbejdspladser rykker til styrelsens supportkontor. Samme sted placeres også 13 arbejdspladser fra Digitaliseringsstyrelsen, herunder styrelsens supportfunktion for BorgerDK og ansvaret for NemHandel. Endelig etableres en uddannelsesstation i Nykøbing Falster for uddannelsen til produktionsteknolog, der har base på Erhvervsakademiet Sjælland i Køge.

Til Ringsted flyttes yderligere 60 arbejdspladser fra Banedanmark. De kommer oveni de 270 arbejdspladser fra Banedanmark, der flyttes ifm. første runde flytninger.

I Maribo tilføres 31 nye arbejdspladser som del af den nye Vurderingsstyrelse under Skatteministeriet.

I Kalundborg etableres en uddannelsesstation for bioanalytikeruddannelsen, der har base på Professionshøjskolen Absalon i Næstved.

I Region Sjælland placeres desuden følgende statslige arbejdspladser:

  • Svinninge: Dele af et samlet statsligt gasselskab forventes senere overført til SEAS/
    NVE i Svinninge (18 arbejdspladser) i forbindelse med deres køb af HMN Naturgas
    A/S.
  • Slagelse: Dele af Styrelsen for Patientsikkerheds Tilsyn og Rådgivning Øst (12 arbejdspladser)

Som led i den samlede styrkelse af skatteforvaltningen lukkes skatteafdelingen i Korsør, mens bemandingen i Køge reduceres. Samlet set tilføres der netto 815 arbejdspladser til Region Sjælland.