Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Overblik

Region Syddanmark

Finansministeriet
Kort over udflytning af statslige arbejdspladser

I Odense placeres Miljøstyrelsen med 440 arbejdspladser, der dermed udgør den største enkeltstående flytning af statslige arbejdspladser i denne runde. I forbindelse med etableringen af Studievalg Danmark oprettes der et sekretariat bestående af 4 medarbejdere, der placeres i Odense. Der er tale om nye arbejdspladser i forbindelse med etablering af en ny statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet til studievejledning. Hertil kommer 21 nye arbejdspladser under Skattestyrelsen og Skatteankestyrelsen.

I Middelfart etableres 153 nye arbejdspladser ifm. det nye hovedkvarter for Gældsstyrelsen under Skatteministeriet, der får som kerneopgave at sikre, at skyldnere betaler så stor en del af deres gæld til det offentlige som muligt.

I Svendborg placeres dele af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (Bevillingsenheden i Administration og Tilskudsøkonomi) og dele af Styrelsen for Forskning og Uddannelse (Internationale Uddannelsesprogrammer). Herudover styrkes Svendborgs eksisterende skatteafdeling med 18 nye arbejdspladser i Skattestyrelsen. Endelig etableres en uddannelsesstation, så det fremadrettet bliver muligt at læse til serviceøkonom i Svendborg. Stationen baseres på Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense.

I Ribe etableres 61 nye arbejdspladser ifm. hovedkvarteret for Skattestyrelsens personafdeling i byen. Dertil flyttes 40 arbejdspladser fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til Ribe.

I Tønder etableres 83 nye arbejdspladser som en del af den nye Gældsstyrelse under Skatteministeriet.

I Haderslev tilføres 80 arbejdspladser som en del af den nye Vurderingsstyrelse og Skattestyrelse under Skatteministeriet.

I Esbjerg samles Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets koncernfælles funktioner inden for rejse- og personaleadministration i Energistyrelsen. Hertil samles en række regulerings- og tilsynsopgaver med produktsikkerhed, der i dag er spredt ud over flere institutioner og ministerier, i et Center for Markedsovervågning i Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg.

I Fredericia etableres en uddannelsesstation for uddannelsen til automationsteknolog, der har base på Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense.

I Region Syddanmark placeres desuden følgende statslige arbejdspladser:

  • Augustenborg: Dele af Statens It (20 arbejdspladser)
  • Bogense: Dansk Sprognævn (15 arbejdspladser)
  • Nyborg: Lokale- og Anlægsfonden (14 arbejdspladser)
  • Vejle: Dele af Politiet (5 arbejdspladser)
  • Kolding: Dele af sekretariatet for Etisk Råd (4 arbejdspladser)