Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Overblik

Region Midjylland

Finansministeriet
Kort over udflytning af statslige arbejdspladser

I Aarhus findes et betydeligt sundhedsfagligt miljø, der blandt andet indeholder et af landets største hospitaler. Her placeres den nye Patientklagestyrelse. Styrelsen vil bestå af de dele af Styrelsen for Patientsikkerhed, der allerede er på plads i byen samt yderligere 141 arbejdspladser, der flyttes fra København. Regeringen ønsker ligeledes, at Innovationsfonden flyttes til Aarhus. Med Innovationsfonden styrkes det forskningsbaserede faglige miljø i Midtjylland. Herudover tilføres der 111 nye arbejdspladser ifm. de nye hovedkvarterer for Toldstyrelsen og selskabsdelen af Skattestyrelsen, begge under Skatteministeriet. Endelig samles Idrættens Analyseinstitut i Aarhus.

I Ringkøbing bygges videre på den tidligere tilflytning af arbejdspladser under skatteforvaltningen med etableringen af 171 nye arbejdspladser. Med den nye organisering af skatteforvaltningen vil byen indeholde arbejdspladser under Gældsstyrelsen såvel som Skattestyrelsen.

I Randers placeres 150 nye arbejdspladser som en del af den nye Gældsstyrelse og Skattestyrelse under Skatteministeriet.

I Holstebro forøges antallet af politiets administrative arbejdspladser i byen, når 120 arbejdspladser fra det nuværende Administrativt Center Øst samt to arbejdspladser fra Justitsministeriet flytter til Holstebro. I Holstebro etableres ligeledes en uddannelsesstation for uddannelsen til diplomingeniør i produktionsteknik med base på VIA Aarhus/Horsens.

I Viborg bygges videre på det eksisterende juridiske miljø, idet yderligere fire sekretariater med 17 arbejdspladser placeres ifm. de eksisterende 16 nævnssekretariater i Nævnenes Hus, jf. boks 3.1. Derudover placeres det nye konsoliderede gasselskabs hovedsæde i Viborg, hvilket medfører, at der flyttes 67 arbejdspladser til byen fra Københavnsområdet. Endelig flyttes tre arbejdspladser fra Justitsministeriet til Civilstyrelsens kontor i byen.

Yderligere 17 arbejdspladser samles i Nævnenes Hus

  • Klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed (10)
  • Sekretariatet for Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager (3)
  • Klageinstansen vedrørende kommunernes afgørelser efter byggeloven (3)
  • Ankenævnet for Patenter og Varemærker (1)

I Silkeborg styrkes Skatteankestyrelsens kontor i byen med 69 arbejdspladser.

I Struer styrkes byens afdeling af den nye Skattestyrelse markant, hvilket indebærer 53 nye arbejdspladser.

I Horsens placeres De Økonomiske Råds sekretariat i nærheden af det økonomifaglige miljø omkring universitetet i Aarhus, mens der tilføres 20 nye arbejdspladser til Skattestyrelsens afdeling i byen.

I Herning etableres 39 nye arbejdspladser ifm. det nye hovedkvarter for Administrations- og Servicestyrelsen under Skatteministeriet, der skal varetage fælles funktioner som blandt andet HR, bygninger, service, indkøb og bogføring.

I Skjern etableres en uddannelsesstation for uddannelsen til markedsføringsøkonom, der har base på Erhvervsakademiet Midtvest i Herning.

I Hedensted etableres en uddannelsesstation for uddannelsen til automationsteknolog, der har base på Erhvervsakademi Dania i Randers.

I Region Midtjylland placeres desuden følgende statslige arbejdspladser:

  • Skive: Dele af Skattestyrelsen (15 arbejdspladser)
  • Ikast: Dele af Patent- og Varemærkestyrelsen (10 arbejdspladser)
  • Hadsten: Dele af Arbejdstilsynet (7 arbejdspladser)