Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Omprioriteringsbidraget for erhvervsuddannelserne fjernes

Ændringen sker for at understøtte målene om, at flere skal søge og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Finansministeriet
Undervisningsministeriet

Omprioriteringsbidraget annulleres for erhvervsuddannelserne fra 2019. Det fremgår af en ny aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at annullere omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne allerede fra næste år. Det sker, for at understøtte målene om at flere skal søge og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Finansminister Kristian Jensen siger:

"Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der er behov for en ekstraordinær indsats for at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Vi har behov for mennesker, der kan bruge både hovedet og hænderne. Det skaber vækst og nye job, som vi har brug for."

Undervisningsminister Merete Riisager siger:

"Økonomien er afgørende for, at vi kan sikre erhvervsuddannelserne og det gode håndværk. Derfor glæder jeg mig over, at vi er blevet enige med Dansk Folkeparti om en aftale om det økonomiske grundlag, men økonomien gør det ikke alene. Nu har vi forhåbentlig forudsætningerne for at lande en bred aftale, sådan som sektoren efterspørger. Derfor ser jeg frem til at fortsætte forhandlingerne i EUD-aftalekredsen."

Med annulleringen af omprioriteringsbidraget får erhvervsskolerne bedre mulighed for at understøtte kvaliteten i undervisningen ved eksempelvis at inddrage eksterne undervisere og give undervisere mulighed for virksomhedspraktik.

Aftaleparterne lægger også vægt på, at skolerne skal arbejde med at etablere attraktive undervisningsmiljøer for både unge og ældre elever. Regeringen og Dansk Folkeparti fastslår desuden, at der er behov for konkrete initiativer til at styrke søgningen til og gennemførelsen af erhvervsuddannelserne. Regeringen og Dansk Folkeparti vil sikre forslagene om GF1, GF+, obligatorisk prøve i de praksisfaglige valgfag, understøttelse af 10. klasse på erhvervsuddannelserne, understøttelse af ungdomsmiljøer, kommunale målsætninger om søgning til EUD samt styrket kvalitetstilsyn.

Aftaleparterne er enige om, at øvrige elementer i regeringens udspil ’Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden’ vil skulle nedjusteres i lyset af annulleringen af omprioriteringsbidraget. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at søge at finde finansieringsforslag, der kan udvide rammen, der vil muliggøre andre elementer i EUD-udspillet. De øvrige partier i aftalekredsen for erhvervsuddannelserne inviteres til at tilslutte sig aftalen og til at fortsætte forhandlingerne med afsæt i regeringens erhvervsuddannelsesudspil. Aftalen er indgået som i led i forhandlingerne om finansloven for 2019.

Billede af frisørskole