Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Bred aftale skal sikre flere faglærte

Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale, der skal øge søgningen til og gennemførslen af erhvervsuddannelserne.

Undervisningsministeriet

Regeringen er sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti enige om en række nye initiativer, som tilsammen skal gøre det mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse og gennemføre den. Initiativerne retter sig både mod indholdet og kvaliteten i erhvervsuddannelserne, og hvordan vejen fra folkeskolerne ind på erhvervsuddannelserne kan blive nemmere for de unge. 

Aftalen kommer i forlængelse af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om at afskaffe omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne fra 2019, som blev indgået den 5. november. 

Aftalen indeholder initiativer for samlet set 2,3 milliarder kroner. Det øger den samlede ramme med omkring 340 millioner kroner i forhold til regeringens udspil. Det betyder, at langt hovedparten af initiativerne i regeringens udspil gennemføres med aftalen, samtidig med at omprioriteringsbidraget på erhvervsskolerne annulleres, at kvalitetspuljen til erhvervsuddannelserne fortsætter i 2019, og at erhvervsuddannelserne får de samme økonomiske rammer i 2019 som i 2018.

”Jeg er rigtig glad for, at vi er blevet enige om en omfattende aftale, som skal gøre vejen fra folkeskole til faglært nem og attraktiv for de unge. Vi ønsker at gøre op med automatvalget af ungdomsuddannelse og i stedet lade folkeskoleelever få erfaringer med håndværksfag og indblik i, hvilke muligheder der følger med en faglært uddannelse. Det skal give flere lyst til at gå den vej. Initiativerne i aftalen skal også sikre, at nye elever på erhvervsuddannelser fra første dag møder trygge, attraktive ungemiljøer med faglige udfordringer og stærke traditioner,” siger undervisningsminister Merete Riisager. 

Som led i aftalen vil erhvervsuddannelserne fremover fylde mere i folkeskolerne, så eleverne kan prøve på egen krop, hvad erhvervsuddannelserne tilbyder unge, der både kan bruge hoved og hænder. For eksempel vil erhvervsskolelærere kunne undervise folkeskoleelever, og eleverne skal fremover til prøve i et obligatorisk praktisk/musisk fag for at understrege betydningen af at kunne omsætte viden til praktik. 

Aftalepartierne er også enige om, at 10. klasse skal bidrage til at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Derfor vil initiativer i aftalen hjælpe de kommuner, der ønsker at placere deres 10. klassetilbud på erhvervsskoler. 

På erhvervsuddannelserne ønsker partierne at sikre, at nye elever får en god, tryg start på deres uddannelse. Eleverne skal mødes af stærke traditioner med genkendelige symboler, som puster øget liv i den faglige stolthed. Og så vil der være mere tid til fordybelse og afklaring under grundforløbene med det udvidede grundforløb 1 og det nye grundforløb, GF+, for de lidt ældre elever. Som en del af aftalen skal det også være nemmere at bygge en videregående uddannelse oven på en erhvervsuddannelse. Det skal understrege, at en erhvervsuddannelse ikke lukker, men åbner op for mange muligheder.

pdf (740 Kb)