Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Søg satspuljemidler til at spore sårbare familier

Satspuljepartierne har afsat ca. 82 mio. kr. til at styrke sundhedsplejens opsporende indsats over for sårbare børn og familier. Kommuner kan søge om at få del i pengene.

Sundheds- og Ældreministeriet
Satspuljepartierne har afsat ca. 82 mio. kr. til at styrke sundhedsplejens opsporende indsats over for sårbare børn og familier. Kommuner kan søge om at få del i pengene. Arkivfoto: Pernille Westh/Polfoto

Den tidlige indsats over for sårbare børn skal styrkes ved hjælp af sundhedsplejersker. Derfor kan der nu søges om 77,4 mio. kr. fra satspuljemidlerne til at afprøve nye måder, hvor sundhedsplejen kan finde familier, der har brug for støtte.

For mange børn vokser op i familier, hvor mor og far har store udfordringer med at få hverdagen til at fungere. Det kan være fordi, familien har misbrug, dårlige boligforhold, arbejdsløshed eller vold tæt inde på livet.

Det kan også være en kombination af, at forældrene er meget unge eller umodne, selv har haft en dårlig barndom eller mangler gode rollemodeller, der kan vise dem, hvordan man passer og plejer børn. Alt sammen noget, der kan få betydning for sundhed og trivsel hos det enkelte barn.

For at give børnene den bedste start på livet har satspuljepartierne med aftalen for 2017-2020 derfor afsat ca. 82 mio. kr. til at styrke sundhedsplejens opsporende indsats over for sårbare børn og familier.

Og kommuner, der vil være med til at udvikle og afprøve nye metoder, kan nu søge om at få del i de 77,4 mio. kr., der udmøntes til kommunerne.

”Vi skal undgå, at små problemer vokser sig store i de sårbare familier. Derfor gælder det om at sætte tidligt ind og bryde den negative sociale arv bedst muligt. Her tror jeg på, at sundhedsplejersken, som kommer i hjemmet ofte, kan spille en større rolle med at finde de udsatte familier og hjælpe med at skabe nogle mere trygge og sunde rammer for børnene”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Puljemidlerne vil gå til to forskellige modelprojekter, hvor formålet er at styrke sundhedsplejerskers vurdering af, hvilke behov sårbare familier har for yderligere indsats, når den generelle indsats ikke er tilstrækkelig.

Se en beskrivelse af modellerne, og hvordan man søger, på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her

Ansøgningsfristen er ultimo oktober 2017.

Der er i aftalen afsat 2 mio. kr. i 2019 til evaluering af indsatsen.