Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Tema

Satspuljen 2017

Pengene fra satspuljen går til initiativer på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, som skal forbedre vilkårene for udsatte borgere. Fordelingen af de årlige satspuljemidler aftales mellem forligspartierne, som aktuelt er regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Satspuljen 2017

Satspuljen er et beløb, som afsættes hvert år til initiativer, der har til formål at forbedre vilkårene for svage og udsatte grupper samt personer på overførselsindkomst. Satspuljen fordeles ved forhandling og aftale mellem regeringen og satspuljepartierne. De politiske forhandlinger foregår hvert efterår, og aftalen om fordeling bliver indgået i oktober/november. Midlerne i satspuljen er primært afsat til social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet, men det er også muligt at søge satspuljemidler til projekter på børn, undervisning og ligestillingsområderne, der kommer svage grupper til gode. På siden her kan du læse om de delaftaler, som er indgået for satspuljen for 2017.

Emneord fra temaet