Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Artikel

Satspuljeaftale indgået på integrationsområdet

Regeringen er sammen med de øvrige satspuljepartier, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale, SF og Konservative, blevet enige om en satspuljeaftale på udlændinge-, integrations- og boligområdet for 2017. Aftalen har et særligt fokus på indsatsen mod parallelsamfund.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Foto: Martin Dam Kristensen/Scanpix

Regeringen er sammen med de øvrige satspuljepartier (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale, SF og Konservative) blevet enige om en satspuljeaftale på udlændinge-, integrations- og boligområdet for 2017.

Aftalen har et særligt fokus på indsatsen mod parallelsamfund. Aftalen skal sikre, at der sættes ind over for de negative kræfter i parallelsamfund. Det gælder både den spirende radikalisering, som især ses blandt udsatte, marginaliserede unge – og det gælder den negative sociale kontrol, der fører til undertrykkelse, genopdragelsesrejser og tvangsægteskaber.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg udtaler:

”Jeg vil ikke acceptere, at der i Danmark findes parallelsamfund, som prøver at undergrave vores demokrati og påtvinge andre et livssyn, der strider mod danske og vestlige værdier. Kræfter, som spreder frygt og utryghed og bruger vold i deres forsøg på at splitte samfundet indefra.

Derfor er jeg glad for, at vi nu blandt satspuljepartierne har indgået en aftale, som sikrer et markant løft i forebyggelsen af radikalisering og ekstremisme og sætter målrettet ind mod social kontrol og æresrelaterede konflikter.  Aftalen går på to ben, hvor vi på den ene side giver kommunerne konkrete værktøjer til at løse opgaven og på den anden side sikrer, at kommunerne kan få den nødvendige rådgivning og støtte.”

Med satspuljeaftalen på udlændinge-, integrations- og boligområdet bliver der afsat i alt 227,4 mio. kr. til indsats mod parallelsamfund mv. Aftalen er først endelig, når der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.

Nedenfor kan du downloade hele aftaleteksten: