Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Patienter skal kunne beholde udbetalte erstatninger

Ny politisk aftale: Patientskadeerstatninger, der allerede er blevet udbetalt, skal fredes, så de ikke senere kan kræves tilbagebetalt. Samtidig udvides erstatningsordningen, så en række områder, der ikke er omfattet i dag, nu medtages.

Sundheds- og Ældreministeriet
Arkivfoto: Asger Ladefoged/Scanpix

Har du først fået udbetalt en erstatning for en skade, du er blevet påført i sundhedsvæsenet, så skal du ikke på et senere tidspunkt kunne risikere at skulle betale pengene tilbage, fordi sagen bliver omgjort i forbindelse med en anke fra eksempelvis regionen.

Det er der i dag opnået enighed om blandt regeringspartierne (Venstre, Konservative og Liberal Alliance) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre samt Socialistisk Folkeparti.

Det glæder sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

”Vi har desværre set eksempler på syge mennesker, som pludselig – lang tid efter de har fået udbetalt en erstatning – bliver mødt med krav om at betale pengene tilbage. Det er ikke rimeligt. Derfor er jeg selvfølgelig glad for, at det er lykkedes at finde en fredningsmodel og en model, der også udvider ordningen,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Læs og download aftalen herunder

pdf (397 Kb)

Udvidelse af patienterstatningsordningen: Udvidelsen af patienterstatningsordningen betyder, at alle skader, der forårsages af autoriserede sundhedspersoner og personer, der handler på disses ansvar, vil være omfattet af ordningen. Udvidelsen sker for at lukke nogle af de ”huller”, der er i lovens dækningsområde i dag. Desuden bliver psykiske lægemiddelskader også omfattet af patienterstatningsordningen.

Fredning af tidligere udbetalte erstatninger: Aftalen betyder, at man freder udbetalte patienterstatninger, så de kun kan kræves tilbagebetalt, hvis det er patienten selv, der har anket afgørelsen, og kun den konkrete påklagede afgørelse kommer i spil ved en ankesag – ikke tidligere afgørelser i sagsforløbet, som ikke er blevet anket. Desuden forkortes ankefristen til én måned, så den svarer til udbetalingsfristen.

Hvis patienten undervejs i sagsforløbet har tilbageholdt oplysninger eller givet urigtige oplysninger, der har haft afgørende betydning for afgørelsen, kan patienten ikke beholde pengene, hvis afgørelsen omgøres i forbindelse med en ankesag.

En udbetalt erstatning kan dermed ikke kræves tilbagebetalt, hvis det er den erstatningsansvarlige, eksempelvis regionen, der anker.

De nye fredningsregler:

Hvornår er en tilkendt erstatning fredet?

  1. a) Hvis hverken patienten eller regionen anker afgørelsen om erstatning b) Hvis regionen anker afgørelsen om erstatning, men patienten ikke anker
    Hvornår er en tilkendt erstatning ikke fredet?
  2. c) Hvis patienten selv anker afgørelsen om erstatning, og ankenævnet omgør sagen til skade for patienten. Erstatninger, der er tilkendt i samme sag efter afgørelser, der ikke er anket, kan patienten stadig beholde.
    Om finansieringen:

Afskaffelse af nuværende bagatelgrænse Fredningen af de udbetalte erstatninger samt udvidelsen af patienterstatningsordningen finansieres ved at indføre et fast egetbidrag på 7.300 kr. af alle tilkendte erstatninger. Det betyder, at patienter, der tilkendes erstatning for en skade, får udbetalt 7.300 kr. mindre af den tilkendte erstatning.

Det faste egetbidrag erstatter samtidig de nuværende bagatelgrænser, der betyder, at tilkendte erstatninger for behandlingsskader på under 10.000 kr. ikke udbetales. Med de nye regler vil små erstatninger for behandlingsskader således også blive udbetalt – dog fraregnet et egetbidrag på 7.300 kr.

Også bagatelgrænsen på 3.000 kr. i lægemiddelskadesager afskaffes til fordel for et egetbidrag på 7.300 kr.

Dansk Folkeparti vil i finanslovsforhandlingerne søge de aftalte ændringer finansieret via en ny finanslovsbevilling.

Eksempel:

Eksemplet viser konsekvensen af indførelse af fast egetbidrag på 7.300 kr. og afskaffelsen af bagatelgrænsen i sager om behandlingsskader