Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Patienter skal have mere præcis og effektiv medicin

Regeringen og Danske Regioner har i fælleskab lavet en ny national strategi for såkaldt Personlig Medicin. Strategien skal medvirke til, at patienter kan få mere effektiv behandling med færre bivirkninger i fremtiden.

Sundheds- og Ældreministeriet
Foto: Colourbox

For en patient med en kronisk sygdom er en behandling, der virker fra den første dag uden bivirkninger, et drømmescenarie.

Men for en række patienter er det allerede nu muligt at diagnosticere og behandle mere præcist, når man kender og bruger viden om fx patientens gener og arvemasse.

Det kaldes Personlig Medicin, og nu har regeringen og Danske Regioner sammen lavet en ny national strategi for udviklingen af mere Personlig Medicin i sundhedsvæsenet.

”Lige nu famles der– når det gælder visse sygdomme – lidt i blinde for at finde den medicin, der virker helt rigtigt på den enkelte patient. Enten virker medicinen ikke efter hensigten, eller også giver den en række ubehagelige bivirkninger. Det kan vi ændre på med Personlig Medicin. Vi vil gerne gøre det bedre, når det gælder sygdomme som f.eks. gigt, diabetes, kræft og hjertesygdomme”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Som grundlag for strategien har regeringen sat 100 mio. kr. af på Finansloven 2017 over de næste fire år til at medfinansiere arbejdet med Personlig Medicin.

Ambitionen er at udbrede teknologi til at bruge genetisk information og den personlige medicin til endnu flere sygdomsområder og forstå sygdommene på en helt ny måde.

Den nationale strategi bygger på det faktum, at man i Danmark allerede arbejder med Personlig Medicin. Strategien sikrer bedre samarbejde om behandling, forskning, viden og investeringer over hele landet. Samtidig er der fokus på lovgivning, etik og inddragelse af patienterne.

For vejen til mere Personlig Medicin skal altid være med patienten i centrum, mener sundhedsministeren.

”Teknologien skal ikke styre sundhedsvæsenet. Vi skal derimod bruge teknologien på bl.a. genområdet til at styrke og udvikle sundhedsvæsnet. Vi vil fokusere på mennesker, der i forvejen er syge, eller som er i stor risiko for at blive det. Det primære fokus er ikke raske mennesker. For der er stadig meget, vi ikke ved om sammenhængen mellem gener og sygdom, og indsatsen må ikke gøre raske mennesker unødigt bekymrede for deres helbred”, siger Ellen Trane Nørby.

Der er ifølge strategien brug for, at alle relevante finansieringskilder bidrager. Flere private fonde har bl.a. allerede vist interesse for en dansk satsning på området.

Læs mere her.