Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Tema

Aftaler om Satspuljen for 2018

Her på siden kan du finde de aftaler, som indtil videre er indgået om Satspuljen for 2018

Satspuljen afsættes hvert år til initiativer inden for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Initiativerne har til formål at forbedre vilkårene for svage og udsatte grupper samt for mennesker på overførselsindkomst. 

Her under kan du finde de konkrete politiske aftaler, som er indgået i forbindelse med Satspuljen for 2018.

Satspuljen udgør i 2018 omkring 770 mio. kr. Regeringen lagde i sit udspil til satspuljen (se længere nede på siden) op til udmøntning af over 3 mia. kr. samlet i perioden 2018-2021.

Regeringens præsenterede tidligere på efteråret sit oplæg til fordeling af pengene fra Satspuljen 2018. Neden for kan du læse oplægget.