Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

"En god aftale for hjemløse og det frivillige Danmark"

En plan til at bekæmpe hjemløshed er et af de store initiativer i aftalen om satspuljen for 2018-2021 på socialområde

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative) har sammen med partierne bag satspuljen (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) netop indgået en aftale om satspuljen for 2018-2021 på socialområdet. Her er blandt andet sat store beløb af til hjemløse og civilsamfundet, og netop de grupper har børne- og socialminister Mai Mercado prioriteret højt.

En plan til at bekæmpe hjemløshed er et af de store initiativer i aftalen om satspuljen for 2018-2021 på socialområdet, som er faldet på plads fredag. Med aftalen har børne- og socialministeren sammen med de øvrige partier bag satspuljen afsat 154 mio. kr. til indsatsen mod hjemløshed.

Pengene skal bl.a. bruges på at udbrede indsatser, vi ved virker, så de bliver taget i brug flere steder i landet. Derudover skal midlerne gå til indsatser, der forebygger, at særligt unge kommer ud i hjemløshed. Og endelig skal de borgere, der har levet i hjemløshed meget længe, have en bedre indsats, end de får i dag.

 

Portræt af Mai Mercado ved hendes skrivebord
Børne- og socialminister Mai Mercado

”Selv om vi godt ved, hvad der skal til for at få borgere væk fra gaden og over i egen bolig, så oplever vi alligevel, at flere borgere havner i hjemløshed. Den tilstrømning skal vi have stoppet, og det kommer denne plan til at hjælpe med. Unge skal ikke ende i hjemløshed, og de, der har boet længe på herbergerne, skal have deres eget hjem og hjælp til at fastholde det. Det er jeg glad for, at partierne bag satspuljen har prioriteret,” siger børne- og socialminister Mai Mercado.

Et andet prioriteret område i aftalen er en strategi for et stærkere civilsamfund. Til det afsættes knap 97 mio. kr. af, som skal bruges på bl.a. at inkludere flere udsatte borgere uden for arbejdsfællesskabet i frivillige fællesskaber og på at løfte den lokale frivillighed rundt om i hele landet.

”Med strategien sørger vi for bedre muligheder for, at frivillige foreninger kan være med til at finde innovative løsninger på sociale udfordringer. Vi har også fokus på, at udsatte borgere og mennesker med handicap, som står uden for arbejdsmarkedet, får en lettere vej til at være frivillige. For når man står uden job – og måske særligt, når man er udsat – kan det være afgørende at blive en del af et fællesskab. Det kan det frivillige Danmark tilbyde,” siger børne- og socialminister Mai Mercado.

Årets satspulje på det sociale område er på i alt 1,1 mia. kr.

pdf (79 Kb)

Er du I tvivl om, hvad satspuljen er? Se videoen herunder.