Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyheder

Thyra Frank: Nu bliver det nemmere at vælge det rette plejehjem

Når ældre får brug for hjælp skal omsorg og pleje udføres forsvarligt. Det skal 326,6 mio. kr. af satspuljen sørge for

Sundheds- og Ældreministeriet
Se ældreminister Thyra Frank kommentere aftalen.

Der skal etableres en plejehjemsportal, hvor ældre og deres pårørende med få klik kan få et overblik over de enkelte plejehjem i Danmark.

Sådan lyder et af de initiativer, som ældreminister, Thyra Frank (LA), fremhæver fra den første selvstændige satspuljeaftale på ældreområdet.

En ny plejehjemsportal skal give tryghed og gennemsigtighed til et af de vigtigste valg i den tredje alder.

”Det er de ældres sidste hjem, og for mange er det en stor omvæltning at flytte. Med en plejehjemsportal kan de og deres pårørende på en let og tilgængelig måde få viden om det enkelte plejehjem, så det bliver lettere at finde et plejehjem, der passer til den enkelte ældre”, siger Thyra Frank, der har forhandlet ældreområdets første selvstændige satspuljeaftale på plads.

12 initiativer
Satspuljepartierne har fordelt 326,6 mio. kr. på 12 konkrete initiativer, der især skal løfte den værdige pleje, de ældres livskvalitet og oplevelsen af hjemlighed i plejeboliger. Der er afsat 12,5 mio. til plejehjemsportalen, som ifølge ministeren vil gøre en stor forskel.

”Plejehjem er forskellige, og det er ældre også. Vi skal gøre det synligt, hvad det er plejehjemmene byder på. Hvad det er for nogle værdier, de er båret af. Vi skal ikke skærme af – vi skal have åbenhed og gennemsigtighed. Vi skal være stolte af de plejehjem, vi har, og give de ældre og deres pårørende mulighed for at vælge det, der er rigtigt for dem”, siger ældreminister Thyra Frank.

For nogen ældre betyder det meget, om der er dyr. Andre vil gerne have impulsive ture i sommerhus og musik i dagligdagen, andre igen hyppige besøg af præsten.

”Hvert eneste plejehjem skal ud og sige: Hvad er det, vi gerne vil kendes på? Hvad er det, der er vigtigt for os, og hvad er det, vi synes vi gør?”, siger Thyra Frank, der også ser frem til en anden nyopfindelse fra satspuljekredsen:

”Jeg synes, det er en rigtig god idé at oprette et videnscenter og et tilhørende rejsehold, der kan tage ud og hjælpe kommunerne med, hvordan de i praksis kan yde værdig omsorg og pleje.”

Videnscentret skal bidrage til værdig ældrepleje med rådgivning, kompetenceudvikling og udbredelse af de bedste metoder. Der er afsat 60,2 mio. kr. til centeret.

Nyt uafhængigt tilsyn
Når ældre får brug for hjælp skal omsorg og pleje udføres forsvarligt. Derfor indfører ældreministeren og satspuljepartierne også et nyt uafhængigt og risikobaseret tilsyn. Der er afsat 60 mio. kr. til en forsøgsperiode på fire år. Styrelsen for Patientsikkerhed skal føre tilsynet, der skal have fokus på pleje og omsorg på plejehjem og i hjemmepleje.

”Vi skal løfte de steder, hvor der er brug for et løft. Er der bekymring for om plejen og omsorgen er god nok, så kan tilsynet komme ud og gå i dialog med ledelse og personale, om hvordan man kan gøre tingene bedre”, siger Thyra Frank.

Satspuljepartierne vil også støtte kommunernes arbejde med rehabiliteringsforløb for svage og udsatte ældre. En pulje på 34 mio. kr. skal bruges til at udvikle og udbrede de bedste metoder.

”Mange ældre vil gerne blive boende i deres egen bolig, og så får de brug for hjælp til at fastholde de ting, de kan selv. Særligt efter indlæggelser eller sygdomsforløb. Nogle kommuner er gode til rehabilitering, og deres erfaringer skal komme flere ældre til gode. Det giver livskvalitet at mestre ting selv”, siger Thyra Frank om initiativet.

VLAK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti står bag satspuljeaftale på ældreområdet.

326,6 mio. kr. der styrker den danske ældrepleje.

 • 60,2 mio. kr. - nyt videnscenter

  Et nyt videnscenter ser dagens lys. Et nationalt videnscenter for en værdig ældrepleje med bl.a. et udgående rejsehold.

  Formålet er at støtte kommunernes arbejde med værdig pleje ved hjælp af konkrete initiativer, rådgivning og kompetenceudvikling.

 • 12,5 mio. kr. - plejehjemsportal

  Ældre og deres pårørende skal have lettere ved at finde det plejehjem, der passer til den ældre. Derfor etablerer satspuljepartierne en plejehjemsportal med oplysninger om plejehjem, plejeboliger og friplejeboliger i Danmark. 

 • 60 mio. kr. - nyt tilsyn

  For at sikre tilstrækkelig værdig pleje og omsorg på landets plejehjem og i hjemmeplejen er partierne enige om etablere et nyt uafhængigt tilsyn på ældreområdet.

  Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der i en forsøgsperiode skal føre et risikobaseret tilsyn med fokus på pleje og omsorg. 

 • 19,7 mio. kr. - hjemmelige plejehjem

  Plejehjemmet er beboernes hjem. Det er ikke en institution, hvor man opholder sig midlertidigt. At skabe et godt liv for plejehjemsbeboere handler i høj grad om hjemlighed. Der afsættes en pulje på 19,7 mio. kr. til at skabe mere hjemlige rammer på plejehjem.

 • 34 mio. kr. - rehabilitering

  Satspuljepartierne vil understøtte og udvikle kommunernes arbejde med rehabiliteringsforløb for særligt svage og udsatte ældre. Kommunerne får en pulje på 34 mio. kr. til forsøg med forskellige rehabiliterende tilgange. Formålet er at få udviklet og udbredt de bedste metoder.

 • 28,8 mio. kr. - fællesskabsklippekort

  Ensomhed er meget udbredt blandt ældre, der modtager hjemmehjælp. 50 pct. føler sig ofte - eller en gang imellem - uønsket alene.

  Der etableres en pulje på 28,8 mio. kr. til et fællesskabsklippekort i 8-10 kommuner, der bl.a. kan anvendes til ekstra hjælpe til ledsagelse til aktiviteter og tilbud i civilsamfundet, der modvirker ensomhed.

 • 15,8 mio. kr. - kursusforløb

  Som pårørende til et langvarigt sygt menneske er man selv i øget risiko for at blive syg med psykisk eller fysisk sygdom, mistrives, blive stresset, ensom og socialt isoleret. Derfor afsætter satspuljepartierne 15,8 mio. kr. til en national udbredelse af kursusforløbet LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende.

 • 44,7 mio. kr. - hjælp til demente

  En forsøgsordningen skal give demensramte, der bor i eget hjem, mulighed for at få transport til fritidsformål, besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle tilbud m.v. Cirka fem kommuner kan søge om midler til transport og ledsagelse i en pulje på 44,7 mio. kr.

 • 13,5 mio. kr. - ernæringsindsatser

  En stor andel af ældre, som bor i plejebolig, oplever underernæring og vægttab. Satspuljepartierne er derfor enige om at etablere en pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser. 

 • 1,9 mio. kr. - støtte til ensomme

  Nogle ældre har brug for støtte til at tackle sorg, kriser og livsfortrydelser.

  Derfor afsættes 1,9 mio. kr. til initiativer, der skal medvirke til, at de ældre ikke føler sig ensomme og oplever at stå alene med deres bekymringer.

 • 31,6 mio. kr. - forebyggelse af konkurser

  Satspuljepartierne afsætter 31,6 mio. kr. til at finansiere den politiske aftale, der skal forebygge konkurser blandt private hjemmeplejefirmaer og afbøde konsekvenserne i tilfælde af fremtidige konkurser.

 • 3,9 mio. kr - information

  Informationskampagne om inkontinens: 1 mio. kr. og administrationsudgifter: 2,9 mio. kr

pdf (94 Kb)