Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

Ny aftale: Markant løft til børn og unge i psykiatrien

"Vi har alt for mange sårbare børn og unge, der kunne have været hjulpet med en tidligere indsats. Det retter vi nu op på fremover”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Sundheds- og Ældreministeriet
Portræt af Ellen Trane Nørby på hendes kontor
Sundhedsministeren har indgået aftale om satspuljemidlerne på sundhedsområdet

En god og solid håndsrækning til en række svage grupper, ikke mindst de børn og unge, der slås med psykiske problemer som angst, depression, selvskade og spiseforstyrrelser.

Sådan kendetegner Ellen Trane Nørby den første satspuljeaftale, hun har forhandlet på plads som sundhedsminister.

Med aftalen fordeler satspuljepartierne en halv milliard kroner over de næste fire år på sundhedsområdet.

”Jeg er glad for, at vi har fundet penge til en række indsatser for børn og unge. Både til dem der har begyndende psykiske problemer tæt inde på livet, hvor vi sætter massivt ind for at undgå at problemerne vokser sig alt for store. Men også til dem, der allerede er en del af børne- og ungdomspsykiatrien. Vi har alt for mange sårbare børn og unge, der kunne have været hjulpet med en tidligere indsats. Det retter vi nu op på fremover”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Aftaleparterne er enige om at afsætte 214,6 mio. kr. til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. Det skal styrke den tidlige indsats for børn og unge med tegn på en psykisk lidelse, som vil have gavn af at blive udredt og behandlet tæt på deres nærmiljø og uden for psykiatrien.

”Vi skal hjælpe de ofte hårdt ramte familier langt tidligere, end vi gør nu, og det på den mindst muligt indgribende måde. Med en fremskudt hjælp kan vi sætte ind på et tidspunkt, hvor vi kan sikre, at børn og unge kan blive i deres eget miljø, bo derhjemme og gå i deres egen skole i stedet for at indlægges i børne- og ungdomspsykiatrien”, siger Ellen Trane Nørby.

Du finder aftaleteksten i bunden af denne artikel.

Hjælp mod spiseforstyrrelser og selvskade

Antallet af personer med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd er stigende i Danmark.

Derfor er satspuljepartierne også enige om at afsætte 53 mio. kr. til en styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelse og selvskade, herunder tilbud til patienter med anoreksi, bulimi og selvskadende adfærd.

”Vi skal opspore spiseforstyrrelser og selvskade hos børn og unge på et tidligere tidspunkt, og så skal vi have flere behandlingspladser til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade i den regionale psykiatri. Lige nu er det både frustrerende og farligt, at der er så lang ventetid på hjælp”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby

Indsats for at mindske tvang

Også indsatsen mod tvang i psykiatrien skal styrkes. Det er nødvendigt for at realisere 2020-målsætningen om at halvere brugen af tvang i psykiatrien.

Derfor afsættes der 25 mio. kr. til en pulje til samarbejde mellem regioner og kommuner i tværsektorielle teams, der bredt skal forebygge sværere tilbagefald og indlæggelser, hvor der anvendes tvang.

”Vi skal nedbringe brugen af tvang, ikke mindst over for børn og unge, mest muligt, og det skal regionerne prioritere højere. Hvis vi skal nå målsætningen, er der brug for en fokuseret indsats, og den bidrager vi nu til”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Støtte til kronikere og varigt inhabile Ud over det klare fokus på børn og unge i satspuljeaftalen 2018-2021 er sundhedsministeren også glad for de midler, der er afsat til kronikere.

Mange danskere lever med mere end én kronisk sygdom – også kaldet multisygdom. Der er behov for at få endnu mere viden om den rette indsats, og derfor afsætter satspuljepartierne 3 mio. kr. til at samle eksisterende erfaringer med sammenhængende forløb til mennesker med multisygdom.

 

Mere om satspuljen

I tvivl om, hvad satspuljen er? Eller vil du læse om de andre delaftaler om satspuljen 2018? Så læs mere her.

 

pdf (117 Kb)