Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Flere optaget på uddannelser på områder med mangel på arbejdskraft

Det er godt for både Danmark og de unge, at der kommer flere studerende på bla. IT- og ingeniøruddannelserne, mener uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Portræt af Søren Pind ved hans skrivebord
Foto: Les Kaner

I fremtiden kommer IT til at fylde endnu mere på arbejdsmarkedet, og når IT Universitetet siger velkommen til nye studerende, bliver det til 24 procent flere optagne end sidste år.  Generelt er der i 2017 optaget flere på uddannelser med gode udsigter til beskæftigelse efter studiet. Eksempelvis den helt nye uddannelse i Data Science på ITU optager 70 studerende.

Samlet set er 65.165 blevet optaget på et studie, og det er et lille fald på 1.275 i forhold til 2016. Men udviklingen er meget forskellig alt efter uddannelse, og på blandt andet ingeniøruddannelserne er der optaget flere.

"For både Danmark og for de unges fremtid er det godt, at der kommer flere studerende på blandt andet IT- og ingeniøruddannelserne, hvor vi kan komme til at mangle arbejdskraft i de kommende år. Jeg vil gerne understrege, at ingen uddannelse er finere end andre, men det er en gevinst for os alle – og ikke mindst de unge selv – hvis de kan få et job efter studiet. Det har vi opfordret de unge til at have med i overvejelserne, og årets optag tyder på, at de har lyttet. Det er glædeligt," siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Antal optagne er faldet med 2 procent, men er dog stadig på niveau med antallet i 2015 (65.301 optagne).

----

Få det fulde overblik over optaget på de forskellige uddannelser her

----

Blandt uddannelsesinstitutionerne er det særligt de maritime institutioner, de kunstneriske institutioner samt erhvervsakademierne, der i år har et lavere optag. Blandt andet har Erhvervsakademiet Kolding optaget 26 procent færre end sidste år. For erhvervsakademierne er en del af forklaringen på det lavere optag, at uddannelses- og forskningsministeren i forståelse med institutionerne i foråret besluttede at reducere optaget i 2017 på de engelsksprogede uddannelser på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne med ca. 25 procent i forhold til 2015 niveauet.

At der generelt er blevet optaget lidt færre på de videregående uddannelser, er ikke noget, der vækker bekymring, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

"Vi har i mange år arbejdet på at få flere til at tage en videregående uddannelse, men nu er tiden inde til i stedet at se på kvaliteten af uddannelserne, så et lille fald bekymrer ikke mig. Jeg vil i stedet ønske alle kommende studerende et stort tillykke, og jeg vil opfordre dem til at være flittige og kritiske studerende, der tager ansvar for egen læring og er engagerede i udviklingen af samfundet og demokratiet."

For de studerende, der har fået afslag på optag, kan ledige pladser findes fra d. 28. juli på: ufm.dk/optag/ledige-pladser