Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Ny bred aftale: Sådan fordeles 1 mia. kr. til forskning

Fordelingen af den såkaldte forskningsreserve giver én milliard til bl.a. forskning i bedre sundhed og en styrkelse af den frie forskning. Se hvad alle pengene skal gå til.

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har den 31. oktober indgået en aftale om udmøntning af 1.010 millioner kroner til forskning og udvikling i 2018. Pengene kommer fra den forskningsreserve, regeringen har afsat i finanslovforslaget for 2018, som er ca. 440 millioner kroner større end i 2017.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind glæder sig over den nye aftale:

"Forskning gør vores liv bedre. Det skaber arbejdspladser, forbedrer vores sundhedssystem, vores uddannelser, vores miljø, og det kan give os svar på, hvordan vi giver børn en god start på livet. Med aftalen i dag kan vi se frem til ny viden, som på mange måder kan gøre vores samfund og vores hverdag endnu bedre," siger Søren Pind.

Foto: Colourbox

Partierne har afsat 360 millioner kroner til Danmarks Innovationsfond. Her skal pengene bruges til at styrke forskningen i bedre sundhed, nye teknologiske muligheder og grøn vækst, som kan føre til nye løsninger, der giver svar på store globale udfordringer og styrker dansk eksport, vækst og velfærd.

Der afsættes 270 millioner kroner til udviklings- og demonstrationsprogrammer, som blandt andet skal bruges på udvikling af nye teknologier inden for miljø-, økologi- og energiområdet.

Der afsættes 205 millioner kroner til Danmarks Frie Forskningsfond, som blandt andet skal gå til forskningsprojekter, der kan medvirke til bedre trivsel, udvikling og læring for børn i udsatte familier.

Partierne afsætter også 35 millioner kroner til etablering af et internationalt førende forskningsmiljø i tilknytning til European Spallation Source (ESS) og 40 millioner kroner til at øge basisforskningsmidlerne til Copenhagen Business School (CBS), Aalborg Universitet og IT-Universitetet (ITU) i 2018.

Du kan hente hele aftaleteksten nederst i artiklen.

Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti: "Det er en god afbalanceret aftale. Vi flytter forskningen fremad, og jeg er særligt tilfreds med, at vi nu målrettet satser på at styrke friheden for de mennesker, der er ramt af funktionstab med forskning i ny relevant teknologi. Derudover har vi ønsket en oprydning i administrationen af den offentlige forskning, og der har regeringen nu lovet, at de vil gå i værkstedet."

Mette Abildgaard, Konservative Folkeparti: "For Det Konservative Folkeparti har det været vigtigt at sikre midler til EUDP og MUDP. Disse grønne forskningspuljer bidrager til udviklingen af vigtige klima- og miljøvenlige løsninger og bidrager til danske arbejdspladser og grøn eksport. Et godt bevis på at grønt ansvar og et sundt erhvervsliv sagtens kan gå hånd og hånd."

Henrik Dahl, Liberal Alliance: "Det er en god aftale, vi har indgået, som prioriterer den frie forskning højt. Det gør det muligt at støtte den frie og kritiske tanke og nye originale ideer blandt danske forskningstalenter."

Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre: "Forskning er afgørende for at skabe nye muligheder for os alle sammen og bedre liv for fremtidige generationer. Radikale Venstre ønsker, at der afsættes flere midler til forskning i Danmark. Men jeg er godt tilfreds med fordelingen af forskningsreserven i år som både tilgodeser den målrettede forskning i Danmarks innovationsfond til grøn vækst, sundhed og velfærd og flere midler til den frie forskning. Her er vi særligt glade for midler til forskning i tidlig indsats overfor små børn og forskning i læring og uddannelseskvalitet der kan komme alle børn og unge til gode."

Mette Reissmann, Socialdemokratiet: "Socialdemokratiet er meget tilfreds med udmøntning af forskningsreserven, der giver teknisk forskning, herunder energiforskning ekstra fokus, hvilket er med til at sikre arbejdspladser og vækst. EUDP & MUDP er vigtige socialdemokratiske indsatsområder, der er sikret mere end udspillet lagde op til. På sundhedsområdet er vi rigtig glade for at sikre midler til et borgernært teknologiunderstøttet sundhedsvæsen med praksisnær forskning. Fonden for Entreprenørskab får mere, så undervisning af iværksættere kan styrkes."

Lisbeth Bech Poulsen, SF: "Jeg er meget glad for, at det lykkes SF at få sat 12 mio. kr. af til målrettet forskning i de dynamiske effekter af velfærdsinvesteringer - såsom en tidlig indsats over for børn. I dag ses det kun som en udgift, ikke en investering. Det vil dette ændre på."

pdf (252 Kb)