Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Forhandlingerne om 1 milliard kroner til forskning og innovation er startet

Regeringen har i sit finanslovsforslag afsat over 1 milliard kroner til initiativer inden for forskning og innovation. Forhandlingerne om hvordan pengene skal bruges startede i dag. Se regeringens oplæg her.

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Foto: Colourbox

I finanslovforslaget for 2018 har regeringen afsat en såkaldt forskningsreserve på over 1 milliard kroner til initiativer inden for forskning og innovation.

Regeringen har i dag ved indledningen til forhandlingerne foreslået partierne at styrke forskningen i grøn vækst, bedre sundhed og nye teknologiske muligheder med 360 millioner kroner igennem et løft af Danmarks Innovationsfond. Derudover har regeringen foreslået at afsætte 250 millioner kroner til udviklings- og demonstrationsprogrammer inden for miljø-, fødevare- og energiområdet.

Regeringen har også foreslået at styrke Danmarks Frie Forskningsfond med 200 millioner kroner, herunder vil regeringen blandt andet afsætte 20 millioner kroner til forskning i tidlig indsats og 20 millioner kroner til forskning i læring og uddannelseskvalitet.

"Fremtiden er ikke kun noget, vi skal forudsige – vi skal selv skabe den, og her er ny og visionær forskning afgørende. Både med de ideer, som bryder de grænser, vi ikke vidste eksisterede, og med den forskning, der skaber vækst og arbejdspladser over hele Danmark gennem styrket forskning i nye teknologiske muligheder, bedre sundhed og grøn vækst. Derudover er det vigtigt, at vi får mere forskning, viden og evidens om tidlige indsatser, og hvordan vi bedst støtter børn og deres udvikling," siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Regeringen har derudover foreslået at afsætte 35 millioner kroner til etablering af et internationalt førende forskningsmiljø, der kan medvirke til at udnytte det danske værtskab for European Spallation Source (ESS) og lægge op til at øge basisforskningsmidlerne til Aalborg Universitet, Copenhagen Business School (CBS) og IT-Universitetet (ITU) med samlet 50 millioner kroner i 2018.

 

Forslag til fordeling af forskningsreserven i 2018 (mio. kr., 2018-pl):

Forskningsreserve i alt

1.010

1. Danmarks innovationsfond

360

1.1 Grøn vækst

100

1.2 Bedre sundhed

100

1.3 Nye teknologiske muligheder

160

2.   Udviklings- og Demonstrationsprogrammer

250

2.1 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)

30

2.2 Energiteknologisk Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP)

195

2.2 Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)/ Internationalt Center for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS)

25

3. Danmarks Frie Forskningsfond

200

3.1 Mennesker og samfund

50

3.2 Sapere Aude og nationalt ERC-støtteprogram

55

3.3 Forskning i læring og uddannelseskvalitet

20

3.4 Forskning i tidlig indsats

20

3.5 Frie midler til Danmarks Frie Forskningsfond

55

4. ESS-fyrtårnsmiljøer

35

5. Nye basisforskningsmidler til CBS, Aalborg Universitet og ITU

50

6. Markedsmodningsfonden

50

7. Early Warning

4

8. Fonden for Entreprenørskab

21

9. Grundtvigcenteret

10

10. EliteForsk

10

11. Internationalt forskningssamarbejde

12

12. EUopStart

6

13. Arktisk Universitet

3

Note: Der anvendes 1,5 pct. af midlerne til administration af initiativerne