Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Flere penge til dansk forskning i 2018

Regeringen foreslår at øge det offentlige forskningsbudget med 377 mio. kr. i finanslovsforslaget for 2018. "Hvis vi skal være klar til at gribe fremtiden, så spiller videregående uddannelser og forskning i verdensklasse en helt central rolle," siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Portræt af Søren Pind ved hans skrivebord
Foto: Les Kaner

Regeringen vil med finanslovsforslaget løfte det offentlige forskningsbudget for 2018 med 377 mio. kr. i forhold til 2017. Dermed fastholdes forskningsinvesteringerne på 1 pct. af BNP. Det svarer til 22,2 mia. kr.

"Hvis vi skal være klar til at gribe fremtiden, så spiller videregående uddannelser og forskning i verdensklasse en helt central rolle. Den store investering, vi foretager i dansk forskning, skal vi være stolte af. Regeringen arbejder for økonomisk vækst, og det giver muligheder for at bruge flere penge på forskning," siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Politisk forhandling om nye penge til forskning
Ud af de 22,2 mia. kr. er der afsat en samlet forskningsreserve på over 1 mia. kr. Heraf udgør provenuet fra aftalen fra 2012 om førtidspension og fleksjob 760 mio. kr. Reserven skal forhandles i løbet af efteråret 2017, og samlet bliver reserven løftet med 440 mio. kr. i forhold til sidste år.

Regeringen foreslår at udmønte FØP/Fleks-reserven i 2018 med 360 mio. kr. i 2018 til Danmarks Innovationsfond for at styrke forskningen i grøn vækst, bedre sundhed og nye teknologiske muligheder.

Derudover foreslår regeringen at afsætte 240 mio. kr. til udviklings- og demonstrationsprogrammer inden for miljø-, fødevare- og energiområdet samt 160 mio. kr. til Danmarks Frie Forskningsfond.

"Jeg ser frem til at tage hul på forhandlingerne med Folketingets partier om hvordan vi skal bruge forskningsreserven. Fremtiden er ikke kun noget, vi skal forudsige – vi skal selv skabe den, og her er ny og visionær forskning afgørende," siger Søren Pind.

Den resterende reserve på 251 mio. kr. vil regeringen afsætte til strategiske prioriteringer inden for forskningsområdet.

Regeringen foreslår blandt andet, at der afsættes 20 mio. kr. til forskning i læring og uddannelseskvalitet og 20 mio. kr. til forskning i tidlig indsats.

Regeringen vil også styrke dansk forskningsinfrastruktur og tilknyttede forskningsmiljøer med yderligere 35 mio. kr. og lægge op til at øge basisforskningsmidlerne til Aalborg Universitet, Copenhagen Business School (CBS) og IT-Universitetet (ITU) med samlet 50 mio. kr. i 2018.

Regeringens samlede oplæg til initiativer på forskningsområdet bliver offentliggjort i forbindelse med offentliggørelsen af det samlede finanslovsudspil.

Læs mere her