Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Ledige skal rustes til arbejdsmarkedet

Beskæftigelsesindsatsen skal i højere grad understøtte, at ledige får de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Det er et centralt punkt i trepartsaftalen, der er på dagsordenen i Folketinget torsdag.

Beskæftigelsesministeriet
Foto: Colourbox

Tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft er en væsentlig forudsætning for vækst, jobskabelse og velstand i fremtiden. Derfor indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter i august 2016 en trepartsaftale med det mål at sikre, at virksomheder kan få den nødvendige arbejdskraft.

Folketinget førstebehandler i dag lovforslaget L 97, der udmønter uddannelsesinitiativerne for ledige i trepartsaftalen.

Trepartsaftalen indeholder blandt andet bedre muligheder for, at ledige kan få de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Udgangspunktet er, at uddannelse i beskæftigelsesindsatsen skal være målrettet konkrete job eller områder med gode beskæftigelsesmuligheder.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

"Det går bedre. Beskæftigelsen stiger, og vi kan se, at antallet af jobopslag i efteråret 2016 er steget med næsten ti pct. i forhold til samme periode i efteråret 2015. Til gengæld er der tegn på begyndende udfordringer med at rekruttere medarbejdere i visse brancher. Det tager vi alvorligt, og derfor er det afgørende, at ledige får bedre muligheder for at tilegne sig de kompetencer, som virksomhederne har brug for."

"Jeg tror på, at Folketinget vil bakke op om trepartsaftalen, så flere ledige kan blive opkvalificeret som et led i beskæftigelsesindsatsen og komme i job. Vi skal for alt i verden forebygge udbredte rekrutteringsproblemer på det danske arbejdsmarked – og udnytte muligheden for at flere kan blive en del af arbejdsmarkedet".

"Og vi stopper ikke her. Til foråret vil vi sammen med arbejdsmarkedets parter tage fat på tredje runde af trepart, hvor der er fokus på voksen- og efteruddannelse. Regeringen er optaget af, at der er gode muligheder for livslang læring, så kompetencerne kan blive udbygget og opdateret i takt med, at arbejdsmarkedet udvikler sig. Vi skal på bedst mulig vis ruste arbejdsstyrken til fremtidens arbejdsmarked".