Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Tema

Marienborgmøde: Godt rustet til fremtidens arbejdsmarked

Regeringen ønsker, at alle danskere bliver i stand til at klare sig godt i en verden i hastig forandring. Det er godt for den enkelte og for virksomhederne, når ny teknologi kan bidrage til at gøre arbejdet mindre slidsomt og mere effektivt. Men forandringer på arbejdsmarkedet stiller samtidig store krav til den enkelte. Regeringen har indkaldt til et inspirationsmøde på Marienborg med en breds kreds af parter, virksomheder og eksperter for at blive klogere på fremtidens udfordringer og finde løsninger, så alle danskere står godt rustet til fremtidens arbejdsmarked.

Partnerskab

Regeringen vil oprette et partnerskab, hvor arbejdsmarkedets parter, virksomheder, eksperter og relevante ministrer skal drøfte og analysere fremtidens arbejdsmarked. Partnerskabet skal drøfte, hvordan vi sammen skal sikre et stærkt Danmark, hvor vi får grebet mulighederne i den teknologiske udvikling bedst muligt, og hvor alle kommer med i udviklingen og får del i den velstandsudvikling, som globalisering og ny teknologi giver os mulighed for. Partnerskabet skal samtidig drøfte, hvordan vi kan fastholde og udbygge et arbejdsmarked, som både er kendetegnet ved dynamik og ordentlige forhold, og hvor der ikke sker social dumping. Det nye partnerskab skal i sit arbejde inddrage resultaterne af det arbejde, som finder sted i andre fora som f.eks. trepartsdrøftelserne om voksen- og efteruddannelse, Digitalt Vækstpanel og det nye Iværksætterpanel, såvel som viden fra arbejdsmarkedets interessenter og den relevante forskning.

Hvad er mulighederne og udfordringerne?

Her kan du høre en række af deltagerne på inspirationsmødet på Marienborg fortælle, hvad de ser som vigtigst i det kommende arbejde for at sikre et stærkt Danmark, hvor vi griber mulighederne i den teknologiske udvikling, og hvor alle kommer med: