Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Bedre hjælp til syge og svage ældre

"Vi skal sikre, at de ældre fremover får samme høje kvalitet i de kommunale akutfunktioner, uanset hvor i landet de bor. Derfor har vi nu defineret, hvad vi forventer, kommunerne skal gøre, og hvordan det nødvendige samarbejde skal være”, siger fungerende sundhedsminister Karen Ellemann.

Sundheds- og Ældreministeriet
Satspulje
Foto: Colourbox

Når et ældre menneske har brug for at blive indlagt på et sygehus, skal vedkommende selvfølgelig indlægges. Men syge og svage ældre skal have endnu bedre hjælp, når de har behov for særlig pleje og behandling, men ikke er så syge, at de skal ligge i en sygehusseng.

Derfor skal de kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen styrkes ifølge handlingsplanen for den ældre medicinske patient, som et politisk flertal indgik en aftale om i 2016. Sundhedsstyrelsen har derfor udarbejdet kvalitetsstandarder for de kommunale akutfunktioner, og dermed de første faste krav til de indsatser, der varetages af landets kommuner.

”Lige nu er behandlingen af syge og svage ældre uens i kommunerne. Ligesom akutfunktionernes samarbejde med sygehus og almen praksis varierer. Vi skal sikre, at de ældre fremover får samme høje kvalitet i de kommunale akutfunktioner, uanset hvor i landet de bor. Derfor har vi nu defineret, hvad vi forventer, kommunerne skal gøre, og hvordan det nødvendige samarbejde skal være”, siger fungerende sundhedsminister Karen Ellemann.

Akutfunktionen kan være organiseret som akutpladser på en kommunal institution, eksempelvis et plejehjem, eller som udgående akutteams, som tilser borgerne i deres eget hjem. Personalet er sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter med særlige kompetencer.

Men tilbud og omfang af opgaver, der kan varetages i de kommunale akutfunktioner er i dag forskellige rundt om i landet, og det varierer dermed fra kommune til kommune, hvad borgerne og fx sygehuslæger kan forvente af funktionerne. Ligesom det nødvendige samarbejde med sygehus og almen praksis ikke alle steder er så entydigt og fleksibelt, som det bør forventes.

Det skal kvalitetsstandarderne gøre op med ved at stille fælles krav til eksempelvis indhold, kompetencer og udstyr. Krav, som bygger på tidligere anbefalinger fra 2014, og som alle kommuner skal leve op til fra 2018.